Spring til indhold

Per

Landsbybus

Kværs, Tørsbøl og Snurom Landsbyråd For at sikre at bussen bliver anvendt mest mulig og så sikkert som muligt er der lavet følgende regler for

Læs mere

Kollektiv transport i Landdistrikterne

Kære borger i Dynt-Skelde- Gammelgab, Kværs-Snurom-Tørsbøl samt Lysabild området (dvs. Lysabild, Mommark,Tandslet, Skovby og Kegnæs) Vi har brug for DIN hjælp, for at kunne hjælpe

Læs mere

Kunstudstilling i Kværs Præstegård

InvitationKværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd og Kværs Menighedsråd inviterer tilKunstudstilling i Kværs Præstegårdsøndag d. 20.9. – søndag d. 27.9.2015Fernisering søndag d. 20.9. kl.16-18Åbningstid alle dage kl.14–17, undtagenTirsdag d.22.9.

Læs mere

Møde om udviklingsplan

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd arbejder på at beskrive en udviklingsplan for området, derfor er repræsentanter fra foreninger, bestyrelser og udvalg fra lokalområdet eller med tilknytning til lokalområdet

Læs mere