Spring til indhold

Dit Landskab – Din natur

Herunder er link til den landskabsplan der er udarbejdet for Kværs

Klik her for at hente landskabsplan

Filen fylder ca. 10 MB, så det kan tage lidt tid at åbne den, men den er værd at vente på. Når den er åben, kan pdf-filen gemmes på din pc eller den kan udskrives (ca. 70 sider i farver). 

Herunder er lidt af forhistorien til landskabsplanen, og hvordan vi kom igang.

Dit landskab – Din natur

Efter en veloverstået konference den 25.10. har Naturgruppen vurderet de indkomne tilmeldinger om at blive pilotlandsby i det videre projektforløb. Flere faktorer har spillet ind på valget af de udvalgte områder.

De udvalgte landsbyer er: Kværs, Iller, Skovby, Østerholm, Ullerup

Nogle landsbyer har et stort naturindhold i forvejen, og her handler det måske om at synliggøre og om at løfte det man har. Andre steder er mulighederne i naturen måske ikke så åbenlyse, og her vil fokus måske være på nye tiltag.

Nogle landsbyer har en spændende geologi, som er en del af landsbyens grundlag. I andre spiller kulturhistorien en stor rolle. Hos nogle er der aktive institutioner, der bliver en del af planlægning, og i andre har man stor opmærksomhed på turistpotentialet.

Der er i udvælgelsen taget hensyn til en vis geografisk fordeling inden for kommunen.

I samarbejde med arkitektfirmaet GBL fra Kolding vil der blive lagt en plan for det videre arbejde i de enkelte landsbyer. Kommunen kontakter kontaktpersonerne og aftaler termin for det første møde. Det bliver spændende at følge forløbet og se, hvilke potentialer der dukker op.

I løbet af forsommeren 2008 vil der blive samlet op på alle resultaterne, som så forhåbentlig kan tjene som inspiration i alle andre landsbyer, der har lyst til at sætte fokus på emnet natur og landskab. De landsbyer, der ikke er blevet udvalgt i denne omgang, har allerede en god indgangsvinkel ved at have formuleret nogle interessepunkter.

Følgende er fremlagt af  Lokalrådet som oplæg til Landskabsplan 

dias3.JPG

dias2.JPG

dias4.JPG

dias5.JPG