Spring til indhold

Fællesspisning,Borgermøde og Generalforsamling i Landsbyrådet

OBS !!!  Mødet er flyttet til Multihallen

Hermed indkalder Landsbyrådet for Kværs Tørsbøl og Snurom til

Fællesspisning, Borgermøde og Generalforsamling

Onsdag den 2. marts 2016 på Kværs Idrætsfriskole

Kl 18.30  –  Landsbyrådet er vært ved fællesspisning. Vi er vært ved maden og du skal selv medbringe bestik og service , drikkevarer kan købes. Tilmelding på  74659425,  40386866, 25113800 eller bollmann@bbsyd.dk  Inden den 28.februar.

Kl. 19.30  –  Borgermøde

Information om cykelstien Buskmosevej.

Medarbejdere fra Sønderborg Kommune, Vej og Trafik afdeling kommer og fortæller om planerne for cykelstien langs Buskmosevej, herunder også tidsplanen for anlæg. 

Information om Landsbybussen.

Kværs-Tørsbøl-Snurom indgår i et projekt finansieret af Trafikstyrelsen. Dette betyder at vi pr. 1.april få stillet en minibus til 9 personer til rådighed i vores lokalområde. Kom og hør hvordan Landsbybussen kan bruges. Information ved Niels Peter Nielsen.

Information om Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom.

Udviklingsplanen for KTS-området er under udarbejdelse. Hvilke planer har Landsbyrådet beskrevet som der skal arbejdes med fremadrettet.

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest den 23.februar sendes til lilian.frees.jensen@gmail.com. Eller Degnetoft 15, Kværs.

 

Del på Facebook