Spring til indhold

Kværs på tværs

klik her for Beskrivelse af skolebygninger i Kværs fra år 1790 til i dag  

** _____________________________________ **

Landsbyen Kværs omtales i Løgumbogen så tidligt som 1360. hvor det skrives Qwerse.

Der er forskellige tydninger af det ejendommelige navn: 1. Kværk-sæde = beboelse i en stille vinkel, 2. Kvar – sø = stille sø. Det må overlades til den enkelte, hvilken fortolkning man synes mest rimelig. Det er dog en kendsgerning, at der i ældre tid fandtes et søområde nordvest for byen, der nu er afvandet, men hvor man den dag i dag pløjer muslinger og sneglehuse op, så hentydningen til en stille sø er ikke urimelig.

Landsbyen ligger på den vestlige side af de op til 70m høje morænebakker. Vest for byen er landskabet fladt og lå i århundreder hen som uopdyrket hede. Nu er det opdyrket eller plantet til som plantage, kun midt inde i plantagen er der en rest  af det oprindelige hedeareal tilbage, kaldet “æ flysan”.

Byen er sogneby for Kværs, Tørsbøl og Snurom. Kirken er en romansk kampestens kirke fra omkring 1200tallet og derudover er der præstegård, skole og sportshal.

Skolen kan se tilbage på en mere end 300årig historie, idet der foreligger dokumentation for ansættelse af en degn og skoleholder fra 1697. Der er det kuriosum omkring skolen, at efter degnen Johan Frederik Lausen fra 1697 og frem til 1872 går stillingen i arv i samme familie fra far til søn resp. til svigersøn, i 175 år er det den samme familie, der passer skolen i Kværs.

I 1764 frikøber bønderne i Kværs sig for fæstebindingen til Ladegård og 1771 starter udflytningen fra landsbyen; i dag er der ingen aktive landbrug i Kværs by.

Byens centrale geografiske placering med ca. 16 km til Åbenrå og Flensborg og 25 til Sønderborg med mange arbejdspladser inden for en køretid på under en halv time i f. eks. Rødekro og Padborg, Danfoss/Gråsten, Danish Crown i Blans, gode skole- og børnehave – og idrætsforhold gør den attraktiv som bosted.

 .

  

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg