Spring til indhold

Vandanalyser

Da vandværket fra 1. oktober 2020 køber vand fra Padborg Vandværk er det aftalt med Padborg vandværk at nogle af deres vandprøver tages på vores ledningsnet og at Tørsbøl vandværk, således er en del af Padborg Vandværks vandanalyse program.

der henvise derfor til følgende hjemmeside for vandanalyser gældende for Tørsbøl vandværk

http://www.padborgvand.dk/vandanalyser.htm

 

______________________________________________________________________

historiske data fra før 1 oktober 2020 (hvor der var egen vandindvinding på Tørsbøl vandværk) herunder

se følgende link for side med vandanalyser

https://www.ktvv.dk/Vandkvalitet/Vandanalyser

Vandanalyse af vandet fra Tørsbøl Vandværk

Tørsbøl Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Vandanalyserne bliver taget iht. Bekendtgørelse af drikkevandkvalitet, antallet og hvilke prøver der skal tages fremgår her.

Vandkvalitet – Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.
Hårdheden i Tørsbøl Vandværk’s vand er 12,5

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du (317_-_Saadan_laeses_en_vandanalyse)

Prøverne i 2019 er taget efter den nye drikkevandsbekendtgørelse og Kontrolprogram for Tørsbøl Vandværk.

Straks prøve tages umiddelbart efter åbning af vandhaqnen
Flush prøve tages når vandet har løbet et stykke tid og vandhanen desinficeres. Det er for at sikre, at eventuelle prøver ikke stammer fra vandhanen.

Dato Sted Type Bemærkninger Rapport i PDF
2019

28-08-2019 Vandværket Drikkevandskontrol Gruppe A – Straks Analyserapport Afgang Vandværk Drikkevand Guppe A Straksprøve 28-08-2019
2808-2019 Vandværket Drikkevandskontrol Gruppe A – Flush Analyserapport Afgang Vandværk Drikkevand Guppe A Flushprøve 28-08-2019 2
28-08-2019 Vandværket Kontrol af org. mikroforureninger Analyserapport Afgang Vandværk Org. mikroforureninger 28-08-2019 3
15-05-2019 Boring DGU nr. 168.1349 Kontrol af org. microforurening Chorthaloni-Amidsulfonsyre Boringskontrol 168.1349 BEFUND30_W-1959208 15-05-2019 1
15-05-2019 Boring DGU nr. 168.1348 Kontrol af org. microforurening Chorthalonil-Amidsulfonsyre Afgang vandværk BEFUND30_O-1959207 15-05-2019 2
15-05-2019 Afgang vandværk Kontrol af org. microforurening Chorthalonil-Amidsulfonsyre Afgang vandværk BEFUND30_O-1959207 15-05-2019 3
12-03-2019 Gl. Kirkevej 15 Gruppe A Straks Ledningsnetprøve Ledningsnet Gruppe A Straks 12-03-2019 1
12-03-2019 Gl. Kirkevej15 Gruppe A Flush Ledningsnetprøve Ledningsnet Gruppe A Straks 12-03-2019 2

 

Nedenstående rapporter kan fås ved henvendelse til bestyrelsen for vandværket

2018
24-04-2018 Gammeltoft 5 – Køkken Begrænset kontrol Hent rapport

2017
05-10-2017 Vandværket Udvidet kontrol Hent rapport
Ekstra oridinær prøver for Desphenyl-Chloridazon
20-09-2017 Vandværket Afgang vandværket Hent rapport
20-09-2017 Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1348 Hent rapport
20-09-2017 Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1349 Hent rapport

05-04-2017 Tørsbølgade 42 Begrænset Ledningsnet Hent rapport
05-04-2017 Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1348 Hent rapport

2016
14-03-16 Vandværket Boringskontrol DGU Nr. 168.1348 Hent rapport
14-03-16 Gammeltoft 5 Begrænset Ledningsnettet Hent rapport
14-03-16 Afgang vandværket Normal kontrol Hent rapport

2015
23-09-15 Vestermark 3 Begrænset Ledningsnet Udtaget efter ønske fra forbruger Hent rapport
23-09-15 Afgang vandværket Udvidet kontrol Hent rapport
09-02-15 Bundfældningstank Bundslam Iht. udledningstilladelse Hent rapport
09-02-15 Gammeltoft 5 Begrænset Ledningsnet Hent rapport

2014
18-03-14 Afgang vandværket Normal kontrol Hent rapport
18-03-16 Tørsbølgade 42 Begrænset Ledningsnettet Hent rapport