Spring til indhold

Tørsbøl Vandværk

Tørsbøl Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling 2024  i Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK 

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.00 på Kværs skole, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Godkendelse af takstbilag.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh.

Andelsselskabet Tørsbøl vandværk

Simon Andersen
Nørreskovvej 9

Mobil 26 77 11 24

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Bestyrelsen har nu lagt hjemmesiden for Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk ind her på landsbyrådets hjemmeside.

Opbygningen bliver mere simpel, men skal stadig indeholde det, der er brug for i forbindelse med drift og oplysningspligt i Tørsbøl Vandværk, ift. myndigheder og forbrugere.

Seneste nyhedsbrev kan læses her (er også rundsendt på mail og i postkasser til dem uden mail)

Hermed en status fra Tørsbøl Vandværk december 2019