Spring til indhold

Lokal UdviklingsPlan

Udviklingsplan Kværs, Tørsbøl og Snurom

Revideret 2017

Visitkort

 • Området kan byde på kommunens mest varierende naturoplevelser, vi har alt indenfor natur undtagen havet, men dette er dog heller ikke længere væk end 10 min. Der er lavet en fin Landskabsanalyse i 2008 støttet af Sønderborg kommune. Tidligere har geolog Sigurd Hansen beskrevet, at man i en cirkel med indenfor 1 km med Kværs som centrum kan finde alle jordtyper i Danmark undtagen molér, Natur med morænebakker, smeltevandsslette, skove, enge, større moseområder og hedearealer med fin lyngbevoksning.
 • Fritidsaktiviteter med idrætshal, multihal, fitnesscenter, tennisbaner, multibane og boldbaner. Mange tilbud omkring sportshallerne, hvor der er en meget aktiv idrætsforening.
 • Kirke (selvstændigt sogn)
  • En velfungerende kirke med ca. 1000 indbyggere
 • Erhvervsliv (Landbrug, håndværkere, unghaner mm.)
  • Der er mange erhverv i området i forhold til antallet af borgere.
  • Området er et attraktivt område for nye erhvervsprojekter, fordi der er kort afstand til hhv. Sønderborg, Åbenrå og grænseområdet via Sønderborgmotorvejen
  • Udover Landbruget er de erhvervsdrivende karakteriseret ved at have kunder, der rækker langt ud over lokalområdet og derfor ikke så afhængige af udviklingen lokalt.
 • Sammenhold (Stor energi og vilje)
  • Foreningslivet i området er meget udbygget og arbejdet præges af mange, der gerne vil gøre en indsats for fællesskabet.
  • Tilflytning: Når ejendomme kommer til salg er det relativt hurtigt at finde en ny køber.
  • Området er kendt for de mange muligheder.
  • Mange aktive mennesker, der bidrager til at holde de stolte traditioner i live og samtidig yder et professionelt beredskab i området.
  • Kværs Idrætsfriskole har børn fra 0. til og med 7. klasse samt SFO. Som noget særligt er der altid stor forældre opbakning til aktiviteter på skolen.
  • Skolen er en idrætsfriskole med et stort aktivitetsniveau, hvilket er muligt i hallerne som er nabo til skolen.
  • Kommunal børnehave i tilknytning til skolen.
  • Dagplejeordning, hvor der ved sygdom m.m. afløses i børnehaven.
  • Kulturelle aktiviteter: Degnegårdspladsen-stenpark med sten fra istiden. Dilletant i forsamlingshuset og kunst i præstegården.
  • Sport i meget attraktive faciliteter.
  • Landsbybus – borgere kan fordelagtigt leje Landsbybussen (erstatning for sparsomt offentlig transport.
  • Græsklipperlaug – klipper og plejer offentlige områder som ikke passes af kommunen.

Vision: Sikre at området forbliver attraktivt og synligt.

Den overordnede vision er at udvikle området til et attraktivt og godt sted at bo og arbejde. Bevare foreninger og institutioner som et aktiv for lokalsamfundet. Støtte ildsjælen og sikre at der fremadrettet kommer nye til. På det funktionelle plan ønskes cykelsti mellem Kværs og Snurom. Der ønskes flere byggegrunde og mulighed for etablering af flere erhvervsvirksomheder.

Elementer, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen:

 • Liv i eksisterende mursten/foreninger (Sikre eksisterende foreninger deres midler)
  • Positiv omtale af området, institutioner og foreninger.
  • Aktivt samarbejde med Sønderborg kommune
  • Aktiv opbakning til arrangementer
 • Erhvervs livet skal styrkes (både eksisterende og nye)
  • Sikre gode etableringsmuligheder
  • Mulighed for udvidelse af erhverv
 • Tilkørsel ved motorvejen i begge retninger (tilkørsel mod Sønderborg ved Felstedvej)
  • Sikre at Kværs, Tørsbøl og Snurom forbliver et centrum i Sønderborg Kommune og Landsdelen i det hele taget – Et godt sted at bo
  • Medvirkende til aktiviteter og udviklingsmuligheder
 • Central beliggenhed (Centrum i Sønderjylland)
  • Kværs kan profilere sig på at ligge i centrum Sønderborg, Aabenraa, Flensborg
 • Skole skal udvikles
  • Sørge for tilflyttere og dermed udvikle skole, børnehave m.m.
  • Klubaktiviteter til unge
 • Kirken og sognet skal bevares
  • Synliggøre at der er brug for sognepræsten mere end 50 %
  • Søge at profilere kirken og gøre den mere synlig
 • Gode bus forbindelser til Sønderborg og Aabenraa
  • Offentlig transport (Letbane/skinnebus med stop ved alle små stationer)
  • Analyse af behovet for kollektiv trafik i området
  • Tilpasse eller anvende alternative kollektive former for transport(Landsbybussen)
 • Byggegrunde skal frem i lyset, (Ny Landsbyfællesskab)
  • Fremstød for at bygge i lokalområdet
  • Markedsføring af området (Som et attraktivt sted at bo i Sønderborg Kommune)
  • Mere brug af naturen og flere oplysninger om naturen i lokalområdet
 • Få aktiveret nye tilflyttere
  • Mentorordninger for tilflyttere – tilflytterhus
  • Velkomstpakker
 • Kværs Tørsbøl og Snurom som en del af det kulturelle fyrtårn (Den vestlige port til Sønderborg kommune).

 En inddeling af udviklingsplanen i overskrifter

 1. KIRKEN:
 • Kirken og sognet skal bevares
 • Aktivering af tilflyttere
 1. SKOLEN OG INSTITUTIONERNE:
 • Beholde og udvikle foreninger og institutioner
 • Udvikle Kværs Idrætsfriskole
 • Gøre området attraktivt for børnefamilier og øvrige
 1. INFRASTRUKTUR OG LOGISTIK:
 • Styrke bosætning og udvikling af erhverv
 • Tilkørsel til motorvejen mod Sønderborg
 • Kollektiv transport til Åbenrå, Sønderborg, Gråsten.
 • Styrke sammenhængen mellem de tre landsbyer og Sønderborg kommune
 • Offentlig transport / Landsbybus – Letbane/Skinnebus
 • Markedsføring af området
 • Kværs med opland skal medregnes i det kulturelle fyrtårn i Sønderborg Kommune
 1. LANDSKABSPLAN:
 • Kværs Plantage
 • Mere aktiv anvendelse af naturen
 • Mere information om naturen i lokalområdet
 1. ERHVERV OG INDUSTRI:
 • Styrke erhvervslivet
 1. BEBOELSE OG BYGGERI:
 • Byggegrunde frem i lyset
 • Nyt landsby fællesskab mellem Kværs og Tørsbøl
 • Stisystemer og transportmuligheder
 1. 7. KULTUR OG FRITID:
 • Kulturelle aktiviteter
 • Reklame for aktiviteter, vedligehold af fælles elektronisk kalender.
 • Markedsføring af området