Spring til indhold

Iværksætterkøkken

Et fødevaregodkendt industrikøkken med plads til at udvikle og afprøve nye ideer indenfor lokale fødevarer.

Klik på linket herunder for at se en visualisering af projektet.
Iværksætterkøkken – Projektforslag 2019

Projektbeskrivelse

Indledning

Hvad er baggrunden for projektet? Hvorfor går vi i gang?

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd lægger stor vægt på at være et skridt foran med hensyn til at tiltrække tilflyttere og virksomheder til området. Foreningslivet i området, aktiviteterne i hallerne og Kværs Idrætsfriskole og børnehave er blomstrende, og beliggenheden midt mellem Sønderborg, Åbenrå og Flensborg og lige ved motorvejen er attraktiv for borgere såvel som for virksomheder.

I forbindelse med implementering af Sønderborg Kommunes fødevarestrategi er der lagt vægt på, at strategien skal understøtte initiativer om udvikling af nye produkter, iværksætteri og oprettelse af jobs – gerne i landområderne.

Flere borgere og tilflyttere har givet udtryk for, at de har ideer om at udvikle produkter (fødevarer) og sætte dem i produktion, men mangler kapital til at investere i udstyr og godkendte køkkenfaciliteter før produktet er klart. I samarbejde med Sønderborg Iværksætter Service (SIS) kunne et fødevaregodkendt industrikøkken (iværksætterkøkken) gøre vejen fra ide til virksomhed og produktion mere realistisk.

Formål

Hvad vil vi opnå? (Skal kunne give svaret på, hvorfor vi vælger de mål og aktiviteter, vi gør).

Formålet er at oprette et fødevaregodkendt industrikøkken (iværksætterkøkken), hvor iværksættere kan leje sig ind i 3-6 måneder, mens de udvikler/afpudser et nyt fødevareprodukt, finder den bedst egnede emballage og laver markedsføring for produktet. Når iværksætteren er klar med produktet vil hun/han skulle skalere og investere i egen produktionsvirksomhed.

Køkkenet vil indeholde 5 produktionsafdelinger samt en opvaskeafdeling, således at flere iværksættere kunne leje sig ind ad gangen og inspirere og erfaringsudveksle imens udviklingen foregår.

Målgruppe / interessenter

Hvem bliver berørt af projektet, hvem er projektet til gavn for?

Målgruppen er borgere med interesse i at begynde en produktion af fødevarer. Folk, som har en ide til et nyt produkt eller et produkt, som ikke bliver produceret i vores område.

Folk, som gerne vil undersøge, om deres ide kan blive til virkelighed – og levevej.

Det kan være tilflyttere eller medflyttende ægtefælder, som vil virkeliggøre den drøm de går med, men ikke har haft mulighed for at realisere der, hvor de tidligere har boet.

Det kunne også være fødevareaktører, som i kortere perioder af året har brug for et fødevaregodkendt køkken til at videreforarbejde deres råvarer og skabe merværdi i deres virksomhed.

Indhold og milepæle

 • Samle en bred vifte af virksomheder, institutioner og myndigheder, som anbefaler iværksætterkøkkenet.
 • Februar til maj 2019 rejsning af midler til opførsel af bygningen i samarbejde med Kværs Idrætsfriskole.
 • Maj 2019, søge tilladelser til byggeri af køkken og udvidelse af skolen.
 • Skaffe midler til inventar til køkkenet.
 • Designe ’finishen’ på køkkenet.
 • Etablere en selvejende institution som skal drive køkkenet, som glidende indgår i arbejdet / afløser K-T-S landsbyråd.
 • Annoncere efter brugere, som er klar ved starten af køkkenet.
 • Købe og installere udstyr til køkkenet.
 • Få køkkenet fødevaregodkendt.
 • Åbne køkkenet – hvorefter køkkenet overdrages til den etablerede selvejende institution

Evaluering

Hvordan og hvornår skal der samles op på, hvorvidt projektets formål er opfyldt?

Erhvervskøkkenet bør evalueres efter 18 mdr og igen efter 3 år.

Evalueringen bør foregå ved at vurdere, hvor mange, der har lejet sig ind og brugt køkkenet til at udvikle nye produkter eller afprøve en forretningsidé. Samt på, hvor mange der har lavet budget og forretningsplan for deres idé.

Evalueringen bør ikke alene være at se på, hvor mange der efterfølgende har startet egen virksomhed.

Evalueringen bør ligeledes tage i betragtning, hvorledes de store elever på skolen har involveret sig i iværksætternes udvikling af produkterne, f.eks gennem smagsprøvning, vurdering af emballage etc. Samtale med iværksætterne eller gennemgang af en forretningsplan som en del af deres undervisning / erhvervsvejledning.

Succeskriterier

Hvordan ved vi, at projektet er lykkedes? Hvilken effekt ønskes?

Succeskriteriet af et fødevaregodkendt industrikøkken vil være, at flere iværksættere, som går med gode ideer til fødevarer, for en rimelig økonomisk indsats, kunne afprøve ideen og bringe den produktet til en standard, som er mulig at producere rationelt og markedsføre.

En del af lejemålet kunne være at iværksætteren gennemfører SIS’s kursus for iværksættere, hvor man bliver i stand til at lave forretningsplan for virksomheden. Adgang til rådgivningscafeer af revision, finansiel rådgivning, jurist, IT, salg/marketing.

Desuden kunne assistance til udarbejdelse af egenkontrol, regnskabsføring, design og markedsføring indgå som tilkøbte eller obligatoriske elementer.

De, som når i hus med et godt kvalitetsprodukt, vil dermed lettere kunne skaffe finansiering af en produktionsvirksomhed og derved skabe arbejdspladser og/eller sikre sin egen beskæftigelse.

Organisering

Hvor er projektet organiseret?

Køkkenet bør indrettes, så der kan være 2-4 iværksættere i gang på samme tid, da de vil inspirere hinanden og skabe en iværksætter kultur og gejst, som alle vil have udbytte af.

Den selvejende institution vil drive køkkenet efter indvielsen.

Det vil sige:

 • Sikre den løbende kontakt med Kværs Idrætsfriskole.
 • Sørge for, at køkkenet har egenkontrol herunder høj hygiejnestandard, så fødevaregodkendelsen kan opretholdes.
 • Annoncere efter, samt lave lejeaftale med iværksætterne.
 • Lave samarbejdsaftaler med kokke og andre specialister som (frivilligt) vil give sparring til iværksætternes produkter.
 • Sørge for, at hver iværksætter/gruppe bliver grundigt instrueret til køkkenet og til de muligheder, der er i SIS og fødevarenetværker.
 • Holde opsyn med køkkenet, herunder lave budget og regnskab.

Den enkelte iværksætter skal betale en husleje, el- og vandforbrug samt de ingredienser, emballage, etiketter, analyser, egenkontrol etc, der skal bruges i den pågældende produktion, samt sørge for at køkkenet er rengjort.

Projektet sørger for at:

 • Søge midler til køkken og inventar,
 • Skabe kontakt med SIS og diverse rådgivere, som kan hjælpe med udvikling af forretningsplaner.

Information

Hvordan, hvornår og til hvem skal projektets forløb og resultat kommunikeres?

Projektet skal kommunikeres direkte til alle landsbylaug og producenter, generelt via Infoland og tilflyttersiden samt i diverse mad- og havebrugsmagasiner og Samvirke/UdogSe.

Målet er at have en artikel i et magasin hvert kvartal efter igangsætning af byggeriet.

Køkkenet promoveres ligeledes gennem fødevarenetværk, foredrag, bl.a. på Det lille jordbrug på Jyderup Højskole etc.

Økonomi

Hvor mange timer skal der bruges? Er der andre udgifter?
(Udgifter til ekstern konsulent, undervisning osv.)

Iværksætterkøkkenet skal finansieres via fondsmidler og gaver – ikke via lån.

Inventar finansieres via fondsmidler, gaver og evt. crowd-fonding (som også vil give omtale af køkkenet i de kredse, som vil være potentielle brugere)

50.000 kr – Tegning af bygning: betalt af puljen til borgerinitiativer fra landsbylaugene, Sønderborg kommune.

2.000.000 kr – Nybygning af lokaler, forventet

700,000 kr – Inventar, forventet

Fødevarekonsulent timer 4-6 pr iværksætter (hjælp til udvikling af smag, konsistens etc)

Markedsføringskonsulent timer 2-4 pr iværksætter (gruppe)

Tidsplan

Hvad skal ske hvornår?
Dvs. milepælsplan, procesplan, politisk behandling mv.

2018

 • Konkretisering af projektet
 • Undersøge behovet for køkkenerne
 • Finde egnet beliggenhed

2019

 • Søge om fondsmidler til bygning og inventar
 • Søge om nybygning og udnyttelse af lokalerne til fødevaregodkendt køkken
 • Lave bygninger og købe inventar
 • Lave interne kontrolsystemer og retningslinjer for brug af køkkenet
 • Få fødevaredirektoratets godkendelser
 • Første artikler om køkkenerne
 • De første iværksættere starter deres produktudvikling
 • Første artikler om iværksætterne

December 2021   

 • Første evaluering af køkkenerne

 

Budget

Det forudsættes, at bygninger og inventar bliver fuldt finansieret gennem fonds, bevillinger, crowd-fonding eller lignende.

Udgift til strøm, vand, renovation:                                                                                            25.000 kr

Vedligehold af inventar:                                                                                                               20.000 kr

Forsikringer:                                                                                                                                   25.000 kr

Certificering:                                                                                                                                   10.000 kr

I alt:                                                                                                                                                  80.000 kr

 

Der regnes med et indskud på 5.000 kr pr lejer

Udgift pr lejer til ekspert hjælp: 2.000 kr

Udgift pr lejer til SIS kursus:         500 kr

Månedlig husleje pr iværksætter: 2.500 kr

Gennemsnitlig udlejningslængde: 6 mdr

Omkostningerne dækkes af udlejning af køkkenet til 6.4 iværksættere pr år

For at supplere indtægterne, kan der laves kurser i madlavning, syltning, bagning etc. når køkkenet ikke er udlejet.

 

Exit plan

Såfremt iværksætterkøkkenet ikke kan tiltrække de tilstrækkelige 6.4 iværksættere om året, eller fylde kurser, vil det overgå til Kværs Idrætsfriskole.