Lokal udviklingsplan

 

Kværs – Tørsbøl – Snurom

Lokal Udviklingsplan

Revideret 2017

Udviklingsplan Kværs, Tørsbøl og Snurom

Visitkort

 • Området kan byde på kommunens mest varierende naturoplevelser, vi har alt indenfor natur undtagen havet, men dette er dog heller ikke længere væk end 10 min. Der er lavet en fin Landskabsanalyse i 2008 støttet af Sønderborg kommune. Tidligere har geolog Sigurd Hansen beskrevet, at man i en cirkel med indenfor 1 km med Kværs som centrum kan finde alle jordtyper i Danmark undtagen molér, Natur med morænebakker, smeltevandsslette, skove, enge, større moseområder og hedearealer med fin lyngbevoksning.
 • Fritidsaktiviteter med idrætshal, multihal, fitnesscenter, tennisbaner, multibane og boldbaner. Mange tilbud omkring sportshallerne, hvor der er en meget aktiv idrætsforening.
 • Kirke (selvstændigt sogn)

En velfungerende kirke med ca. 1000 indbyggere

 • Erhvervsliv (Landbrug, håndværkere, unghaner mm.)

Der er mange erhverv i området i forhold til antallet af borgere.

 • Området er et attraktivt område for nye erhvervsprojekter, fordi der er kort afstand til hhv. Sønderborg, Åbenrå og grænseområdet via Sønderborgmotorvejen
 • Udover Landbruget er de erhvervsdrivende karakteriseret ved at have kunder, der rækker langt ud over lokalområdet og derfor ikke så afhængige af udviklingen lokalt.
 • Sammenhold (Stor energi og vilje)
  • Foreningslivet i området er meget udbygget og arbejdet præges af mange, der gerne vil gøre en indsats for fællesskabet.
  • Tilflytning: Når ejendomme kommer til salg er det relativt hurtigt at finde en ny køber.
  • Området er kendt for de mange muligheder.
  • Mange aktive mennesker, der bidrager til at holde de stolte traditioner i live og samtidig yder et professionelt beredskab i området.
  • Kværs Idrætsfriskole har børn fra 0. til og med 7. klasse samt SFO. Som noget særligt er der altid stor forældre opbakning til aktiviteter på skolen.
  • Skolen er en idrætsfriskole med et stort aktivitetsniveau, hvilket er muligt i hallerne som er nabo til skolen.
  • Kommunal børnehave i tilknytning til skolen.
  • Dagplejeordning, hvor der ved sygdom m.m. afløses i børnehaven.
 • Kulturelle aktiviteter: Degnegårdspladsen-stenpark med sten fra istiden. Dilletant i forsamlingshuset og kunst i præstegården.
  • Sport i meget attraktive faciliteter.
  • Landsbybus – borgere kan fordelagtigt leje Landsbybussen (erstatning for sparsomt offentlig transport.
  • Græsklipperlaug – klipper og plejer offentlige områder som ikke passes af kommunen.

 

 

Vision: Sikre at området forbliver attraktivt og synligt.

 

Den overordnede vision er at udvikle området til et attraktivt og godt sted at bo og arbejde. Bevare foreninger og institutioner som et aktiv for lokalsamfundet. Støtte ildsjælen og sikre at der fremadrettet kommer nye til. På det funktionelle plan ønskes cykelsti mellem Kværs og Snurom. Der ønskes flere byggegrunde og mulighed for etablering af flere erhvervsvirksomheder.

 

Elementer, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen:

 

 • Liv i eksisterende mursten/foreninger (Sikre eksisterende foreninger deres midler)
  • Positiv omtale af området, institutioner og foreninger.
  • Aktivt samarbejde med Sønderborg kommune
  • Aktiv opbakning til arrangementer
 • Erhvervs livet skal styrkes (både eksisterende og nye)
  • Sikre gode etableringsmuligheder
  • Mulighed for udvidelse af erhverv
 • Tilkørsel ved motorvejen i begge retninger (tilkørsel mod Sønderborg ved Felstedvej)
  • Sikre at Kværs, Tørsbøl og Snurom forbliver et centrum i Sønderborg Kommune og Landsdelen i det hele taget – Et godt sted at bo
  • Medvirkende til aktiviteter og udviklingsmuligheder
 • Central beliggenhed (Centrum i Sønderjylland)
  • Kværs kan profilere sig på at ligge i centrum Sønderborg, Aabenraa, Flensborg
 • Skole skal udvikles
  • Sørge for tilflyttere og dermed udvikle skole, børnehave m.m.
  • Klubaktiviteter til unge
 • Kirken og sognet skal bevares
  • Synliggøre at der er brug for sognepræsten mere end 50 %
  • Søge at profilere kirken og gøre den mere synlig
 • Gode bus forbindelser til Sønderborg og Aabenraa
  • Offentlig transport (Letbane/skinnebus med stop ved alle små stationer)
  • Analyse af behovet for kollektiv trafik i området
  • Tilpasse eller anvende alternative kollektive former for transport(Landsbybussen)
 • Byggegrunde skal frem i lyset, (Ny Landsbyfællesskab)
  • Fremstød for at bygge i lokalområdet
  • Markedsføring af området (Som et attraktivt sted at bo i Sønderborg Kommune)
  • Mere brug af naturen og flere oplysninger om naturen i lokalområdet
 • Få aktiveret nye tilflyttere
  • Mentorordninger for tilflyttere – tilflytterhus
  • Velkomstpakker
 • Kværs Tørsbøl og Snurom som en del af det kulturelle fyrtårn (Den vestlige port til Sønderborg kommune).

 

 

 

 

 

 

En inddeling af udviklingsplanen i overskrifter

 

 1. KIRKEN:
 • Kirken og sognet skal bevares
 • Aktivering af tilflyttere

 

 1. SKOLEN OG INSTITUTIONERNE:
 • Beholde og udvikle foreninger og institutioner
 • Udvikle Kværs Idrætsfriskole
 • Gøre området attraktivt for børnefamilier og øvrige

 

 

 1. INFRASTRUKTUR OG LOGISTIK:
 • Styrke bosætning og udvikling af erhverv
 • Tilkørsel til motorvejen mod Sønderborg
 • Kollektiv transport til Åbenrå, Sønderborg, Gråsten.
 • Styrke sammenhængen mellem de tre landsbyer og Sønderborg kommune
 • Offentlig transport / Landsbybus – Letbane/Skinnebus
 • Markedsføring af området
 • Kværs med opland skal medregnes i det kulturelle fyrtårn i Sønderborg Kommune

 

 1. LANDSKABSPLAN:
 • Kværs Plantage
 • Mere aktiv anvendelse af naturen
 • Mere information om naturen i lokalområdet

 

 1. ERHVERV OG INDUSTRI:
 • Styrke erhvervslivet

 

 1. BEBOELSE OG BYGGERI:
 • Byggegrunde frem i lyset
 • Nyt landsby fællesskab mellem Kværs og Tørsbøl
 • Stisystemer og transportmuligheder

 

 1. 7. KULTUR OG FRITID:
 • Kulturelle aktiviteter
 • Reklame for aktiviteter, vedligehold af fælles elektronisk kalender.
 • Markedsføring af området

 

 

 

Nederst på formularen

Øverst på formularen

Nederst på formularen

”Den bedste måde at se fremtiden på er ved at skabe den selv”

 

Den 28.2. kl. 18.30 i Multihallen, Avntoftvej 12, Kværs, 6300 Gråsten

Kom og hør Tyge Mortensen`s indlæg om hvordan vi i landsbysamfund kan være med til at skabe udvikling og dermed vores fremtid.

Tyge bor på Fyn, men er født og opvokset i nærheden af Gråsten.

Overskrifterne man kan sætte på Tyge Mortensen er mange: Erfaren innovationsrådgiver, inspirerende foredragsholder, garvet facilitator, serieigangsætter, grundtvigianer, netværker, blogger er blandt nogle af dem. Han har bla. været højskoleforstander på Ryslinge Højskole, forretningsfører i ex-DDR, projectmanager i Cambodia, guldgraver i Amazonas, uddannelsesleder på Tietgenskolen for at nævne nogle. Idag har han stiftet sin egen højskole, Landsbyhøjskolen. Han er fungerende generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning. Galleriejer sammen med som kone på Galleri Svinestien. Lokalrådsformand i sin landsby, Rudme. Arbejdende bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd. Men dertil kommer også: altid nytænkende, stolt landsby-beboer, modig mønsterbryder, far til fem og meget meget mere. Tyge Mortensen overrasker, inspirere og får dig med ud over kanten på en god måde.

 

Følgende inviteres: Alle borgere i Kværs, Tørsbøl og Snurom, Politikere, Landdistriktsudvalget, Landsbyforum

Program:

 • Kl. 18.30 Velkommen KTS Landsbyråd ved formand Lilian Jensen
 • Kl. 18.45 Fællesspisning (egen betaling, medbring service)

Der serveres flæskesteg med rødkål og kartofler

 • Kl. 19.15 Orientering om den nye landsby, iværksætterkøkken og tilflytterhus
 • Kl. 19.30 Indlæg og debat om ”Fremtiden for lokalområdet” ved Tyge Mortensen
 • Kaffe og derefter (vi vil ikke være afhængig af et bestemt tidspunkt)
 • Generalforsamling KTS Landsbyråd. Dagsorden ifølge vedtægterne.
 • Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 26.2. evt. på mail til lilian.frees@mail.dk

Priser: Middag og kaffe kr. 75,00, Kun kaffe kr. 20,00

Drikkevarer købes i Multihallen

Tilmelding til spisning er nødvendig senest d. 25.2. til:   Hans Jørgen Bollmann mail: bollmann@bbsyd.dk / Hardy Johansen wgh@bbsyd.dk telefon 20234230   Niels Peter Nielsen telefon 25113800 mail: ingeniels@kgnielsen.dk

 

KTS Græsklipperlaug har nu været aktiv i 1 år og fortsætter når græsset igen gror. Vi håber at lauget har været med til at pynte vores område. Vi har fået penge til anskaffelse af materiel, men vi har til stadighed brug for penge til drift og vedligeholdelse.

Støt derfor KTS græsklipperlaug med et beløb på konto 8060-1091392 eller MobilePay 26087

Vi vil gerne være flere græsklippere – kom og vær med til lidt praktisk arbejde og meget hygge!!

INDVIELSE AF CYKELSTI

Indvielse af ny og sikker cykelforbindelse mellem Kværs og Gråsten.

Cykelstien er 6,3 km lang med 2 cykelspor.

PROGRAM FOR INDVIELSEN FREDAG D.6. OKTOBER

Kl. 16.00 Vi mødes ved rastepladsen ved krydset Ravnsbjergvej / Buskmosevej, herefter vil der være åbning og tale ved formand for teknik- og miljøudvalget Frode Sørensen.

Kl. 16.30 Cykeltur fra rastepladsen ved Ravnsbjergvej /  Buskmosevej til regnvandsbassinet ved Degnetoft, Kværs, hvor Sønderborg kommune byder på en grillpølse og en sodavand eller fadøl.

Kl. 17.30 Tak for i dag.

 

Lokal messen for Kværs, Tørsbøl og Snurom

Lørdag d. 30/9 2017 kl. 10.00 – 17.30 i Kværshallen.

DER ER GRATIS ENTRE TIL MESSEN.

Alle foreninger, institutioner og erhvervsdrivende i Kværs, Tørsbøl og Snurom, vil med denne messe promovere lokalsamfundet.

Vi vil synliggøre for alle interesserede og eventuelle tiflyttere hvad lokalsamfundet har at byde på.

At vi er et attraktivt lokalsamfund, hvor der er mulighed for at få en en byggegrund til en favorabel pris, der er kort afstand til en motorvej, hvor man i løbet af 20 min. kan være i Sønderborg, Aabenraa eller Flensborg.

Vi har gode attraktive pasningsmuligheder i form af dagpleje og børnehave, en velfungerende friskole og en aktiv idrætsforening, og derudover er der mange erhvervsdrivende.

Vi har nærhed til naturen, frisk luft og højt til himlen, og ikke mindst et trygt lokalsamfund , hvor man vil hinanden.

På messen vil man kunne møde hovedparten af de erhvervsdrivende i lokalsamfundet. Sønderborg Kommune vil også være på en stand, banker, forsikringsselskaber og diverse andre udstillere.

PROGRAM FOR MESSEN : Læs resten

Landsbybilen

Da der ikke har været det store behov for at benytte Landsbybilen,

skiller vi os af med bilen, og det er ikke længere muligt at booke bilen.

Landsbyrådet.

Vind 100 kilometer

VindVind 100 kilometer.
I vores Landsbybus eller Landsbybil.
Deltag i en konkurrence om at køre 100 kilometer gratis (excl. Brændstof) i landsbybussen eller landsbybilen.
Sådan vinder du:
Når du er på tur med bussen eller bilen tager du et billede af køretøjet et sted på ruten. Herefter lægger du billedet og en tekst om køreturen
på Facebook gruppen ”Kværs Tørsbøl og Snurom Landsbybus og delebil”
Vi vil herefter ved udgangen af hver måned trække lod blandt de opslag der er kommet. (første lodtrækning er d. 28. feb.)
Præmie 100 gratis kilometer i enten Landsbybussen eller Landsbybilen
(excl. Brændstof)
Konkurrencen slutter ved udgangen af April 2017.

100 kilometer

Landsbybussen og Landsbybilen kører videre.

 Landsbybussen og Landsbybilen kører videre Kommunen har bevilliget kr. 83.000 til vores bus.

Derfor har vi besluttet at fortsætte med køretøjerne, foreløbig indtil d. 1.8.2017. Betingelserne for lån fortsætter uændret, dog vil det kun være mulig at booke køretøjerne for max. 3 dage af gangen. Dette for at give alle en mulighed for at låne. Landsbybilen vil blive udskiftet med en Toyota Yaris hybrid bil.