Spring til indhold

Generalforsamling Landsbyrådet 2023

Kværs, Tørsbøl og Snurom Landsbyråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling,

onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19:00 i Kværs Hallen, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Landsbyrådets generalforsamling afholdes i forlængelse af Tørsbøl Vandværks generalforsamling.
Vi er i fællesskab vært ved et let traktement (sandwich)

Kl. 18:50 – Tørsbøl Vandværk og Landsbyrådet er vært ved et let traktement ( Sandwich )
Kl. 19:00 – Orientering om Varmeløninger ved ProjectZero
Kl. 19:30 – Orientering om Varmepumper ved Salgschef i OK
Kl. 20:15 – Generalforsamling i Landsbyrådet

1. Velkomst v. formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning med regnskab
Kaffe pause m. kage

6. Valg
På valg er flg:

Niels Peter Nielsen. (modtager ikke genvalg)
Hardy Johansen (modtager ikke genvalg)
Michael Beck
Henrik Weber
2 revisorer:

Poul Erik Møller
Inge M. Nielsen ( Modtager ikke genvalg )
Revisor suppleant: Hans Peter Brunsgaard
2 Suppleanter til bestyrelsen

7. Indkommende forslag
Indkommende forslag skal være landsbyrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

Mail til: michael@rbeck.dk

8. Eventuelt

Del på Facebook