Spring til indhold

Generalforsamling Landsbyrådet 2023

Kværs – Tørsbøl – Snurom Landsbyråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling,

onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19:00 i Kværs Hallen, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Landsbyrådets generalforsamling afholdes i forlængelse af Tørsbøl Vandværks generalforsamling.
Vi er i fællesskab vært ved et let traktement (sandwich)

Kl. 18:50 – Tørsbøl Vandværk og Landsbyrådet er vært ved et let traktement ( Sandwich )
Kl. 19:00 – Orientering om Varmeløsninger ved ProjectZero
Kl. 19:30 – Orientering om Varmepumper ved Salgschef i OK
Kl. 20:15 – Generalforsamling i Landsbyrådet

 • 1. Velkomst v. formanden
 • 2. Valg af dirigent
 • 3. Valg af referent
 • 4. Formandens beretning
 • 5. Kassererens beretning med regnskab

Kaffe pause m. kage

 • 6. Valg

På valg er flg:

 • Niels Peter Nielsen. (modtager ikke genvalg)
 • Hardy Johansen (modtager ikke genvalg)
 • Michael Beck
 • Henrik Weber

2 revisorer:

 • Poul Erik Møller
 • Inge M. Nielsen ( Modtager ikke genvalg )
 • Revisor suppleant: Hans Peter Brunsgaard

2 Suppleanter til bestyrelsen

 • 7. Indkommende forslag

Indkommende forslag skal være landsbyrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

Mail til: michael@rbeck.dk

 • 8. Eventuelt
Del på Facebook