Spring til indhold

Generalforsamling Tørsbøl Vandværk 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 18.00 i Kværs Hallen, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Godkendelse af takstbilag.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh.

Andelsselskabet Tørsbøl vandværk

Simon Andersen
Nørreskovvej 9

Mobil 26 77 11 24

Del på Facebook