Spring til indhold

Generalforsamling Tørsbøl Vandværk 2024

Tørsbøl Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling 2024  i Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK 

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 19.00 på Kværs skole, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Godkendelse af takstbilag.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh.

Andelsselskabet Tørsbøl vandværk

Simon Andersen
Nørreskovvej 9

Mobil 26 77 11 24

Del på Facebook