Spring til indhold

Orientering fra Tørsbøl Vandværk

Vandledningen fra Padborg Vandværk er nu færdig og trykforøger er sat i gang ved Holbøl.

Der bliver fra Torsdag den 14/10-2020 og i den kommende uge gradvist åbnet (tryk i ledning sættes op) for vandledning fra Padborg vandværk.

Den ny og lange ledning fra Padborg Vandværk, der fører vandet fra ind til vores ledningssystem er blevet grundigt skyllet igennem i flere dage inden åbning, så der er ikke urenheder i vandet, men der vil være luftbobler i vandet i nogle uger.

Tørsbøl Vandværk fortsætter med at have tryk på vandet fra vores eget vandværk, samtidig med at vandforsyning/tryk fra Padborg Vandværk øges.

Efter en periode med fuld tryk på ledningen fra Padborg Vandværk vil der gradvist lukkes ned for tryk i vores eget vandværk, og vi er herefter fuld forsynet med vand fra Padborg Vandværk.

 

Med venlig hilsen

Jens Good
Formand, Andelsskabet Tørsbøl Vandværk

Tlf. 21 25 74 92
torsbolvand@gmail.com

Del på Facebook