Spring til indhold

Orientering fra kommunen vedr. biogas byggeplads

Orientering til borgere i Kværs om aktivitet på Nature Energy´s byggeplads

Af Sønderborg Kommune d. 8. juli 2021

I oktober 2020 fik Nature Energy en byggetilladelse (en såkaldt grave-/støbetilladelse) til at gå i gang med gravearbejdet på grunden til det nye biogasanlæg i Kværs.

Efter at miljøgodkendelsen blev hjemvist til fornyet behandling, har der været usikkerhed om, Nature Energy må udnytte denne gravetilladelse. Derfor har kommunen foretaget en juridisk vurdering.

Konklusionen er, at Nature Energy har lov til at udnytte grave-/støbetilladelsen, som primært giver dem lov til at foretage gravearbejder. Nature Energy har haft et ønske om at gå i gang med støbearbejder, men det omfatter den meddelte tilladelse ikke og vil derfor kræve en ny tilladelse.
Men der kan og vil ikke blive meddelt flere tilladelser, før den igangværende høring af den reviderede miljøkonsekvensrapport er afsluttet og politisk behandlet.

Nature Energy har oplyst til kommunen, at de går videre med gravearbejdet i overensstemmelse med tilladelsen fra oktober 2020. Ligesom der fortsat vil blive kørt allerede bestilte byggematerialer til grunden.

Nature Energy må derimod ikke gå i gang med selve byggeriet – og kommunen vil føre tilsyn med, at dette ikke sker.

Del på Facebook