Spring til indhold

Kortlægning af transportbehov

Kære borgere i landdistrikterne.

Vi har i Sønderborg Kommune stort fokus på at forbedre transportmulighederne i landdistrikterne. Derfor er vi i gang med at lave en app, der kan forbedre transportmulighederne for landsbyerne.

Vi har derfor fået lavet et spørgeskema, vi håber du vil være behjælpelig med at svare på samt at sende til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i dit laug.

Med spørgeskemaet kortlægger vi behov og udfordringer med transport i landdistrikterne, så vi kan lave den bedst mulige app for fremtidens transport.

Ved at besvare spørgeskemaet kan man deltage i lodtrækningen om 5 x 2 biografbilletter med popcorn-menu.

Det tager kun 5 minutter at udfylde, og besvarelserne er anonyme. I besvarer via følgende link: https://www.surveymonkey.com/r/93CFQZZ

Sidste dag for udfyldelse er onsdag d. 9. september kl. 12.

Håber du vil hjælpe med at vidersende denne mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Mange tak på forhånd!

 

Med venlig hilsen

MOBILITETSFORENINGEN
(under Landsbyforum)

Niels Peter Nielsen, fmd. Kværs-Tørsbøl-Snurom
Leif Pedersen, Mommark
Birger Wraae, Kværs-Tørsbøl-Snurom
Raja, Brandsbøl-Lunden
René Chr. J. Carstensen, kasserer, Kværs-Tørsbøl-Snurom

Sekretærstøtte til foreningen fra
Sønderborg Kommune, Bæredygtighed, Natur & Landdistrikter ved

Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator
Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne

 

Projektet har opnået støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Del på Facebook