Spring til indhold

Indvielse af stenpark

Så er det endelig blevet tid til at indvie den nye stenpark på Degnetoft foran kirken. Samtidig vil vi give pladsen, hvor stenparken ligger nyt navn. Hvad pladsen kommer til at hedde, er endnu ikke officielt, men vil blive offentliggjort i forbindelse med indvielsen. Landsbyrådet håber, at rigtigt mange vil komme og være med til at festliggøre denne begivenhed. Landsbyrådet vil samtidig være vært ved en pølse og en øl eller vand. Talere ved arrangementet er Geolog Per Årtoft og Landsbyrådsmedlem Faktotum Gerd Conradsen, pens. skoleinspektør fra Kværs skole.

Del på Facebook