Spring til indhold

Generalforsamling Tørsbøl Vandværk 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Tirsdag den 6. juli 2021 kl. 19.30 på Kværs skole, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Godkendelse af takstbilag.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh.

Andelsselskabet Tørsbøl vandværk

Jens Good, Søndertoft 72, 6300 Gråsten mobil 2125742

Del på Facebook