Spring til indhold

Generalforsamling 2018

Den 20.februar afholdtes landsbyrådets årlige generalforsamling i multihallen i Kværs.

Læs referatet her  Referat fra møder i Landsbyråd 2019

se hele formandens beretning herunder:

Formandsberetning:

Efter generalforsamlingen 2018 blev jeg valgt som formand efter Lilian Jensen, som flyttede fra byen.

Lilian havde det sidste år af hendes formandsperiode lagt et stort arbejde i vores lokale udviklingsplan. Der blev afholdt møder med alle foreninger, institutioner, virksomheder og landbruget.

Udviklingsplanen som kan ses på landsbyrådets hjemmeside www.kvaers-sogn.dk. er revideret efter disse møder.

Der har i årets løb været mange aktiviteter:

Græsklipperlauget har aftalt med Vej og park om at få opfyldt vejgrøfterne ved Avntoft/Søndertoft og ved Søndertoft/Tørsbølgade.

Ved at få grøfterne fyldt op vil det være lettere at klippe græsset og i det hele taget blive noget pænere.

Igen i år er der plantet æbletræer og blomsterløg flere steder i vores område. Vi glæder os igen i år til at se forårsblomsterne og æbletræerne blomstre.

Landsbybussen kører stadig væk. Nu er der næsten gået 3 år med landsbybussen. Projektet startede d. 16. april 2016. Vi arbejder stadigt på at skaffe en bæredygtig økonomi til bussen sammen med Landsbylaugene i Lysabild og Skelde-Dynt-Gammelgab. Da projektet startede op var det et forsøg på bæredygtig kollektiv transport i landdistrikter vi skulle afprøve, hvor vi fik tilskud fra Trafikstyrelsen og Sønderborg Kommune. Senere fik vi et mindre tilskud fra Kommunen. Nu er vi i gang med det næste projekt Maas (mobility as a service). Projektet går ud på at afprøve om det er muligt at lave et abonnement hvor man kan købe forskellige transportformer. Også det dette projekt har vi fået penge fra trafikstyrelsen.

Formålet med landsbybussen skal også ses i sammenhæng med at nedbringe personbefordringen i egen bil, hvor der statistisk kun sider 1,1 person i hver bil. Ved at køre sammen til forskellige aktiviteter nedbringes antallet af personbiler på vores veje, som har været i en voldsom udvikling de senere år. Ligeledes vil man reducere Co2 forureningen.

For også at øge samkørslen har vi fået opsat grønne-bæredygtige kør-mæ-bænke. Tanken er at hvis man ønsker at køre med, sætter man sig på bænken og får en kørelejlighed, men måske kan bænkene give anledning til at der køres mere sammen og skabes mere socialt samvær.

Plusture, et nyt produkt som Sydtrafik afprøver, for at give os der bor uden for hoved-bus-ruterne mulighed for at benytte den offentlige transport blev vi orienteret om ved et borgermøde i Klubhuset i Tørsbøl. Desværre var fremmødet ikke stort, men et spændende projekt.

Sommeren over har vi arrangeret cykelture hver torsdag med afgang fra Klubhuset i Tørsbøl. Ture på 15-20 kilometer med efterfølgende mulighed for kaffe og hyggeligt samvær i Klubhuset.

Også for at fremme det sociale sammenhold, krydret med lidt motion arbejder vi på at anskaffe en trailer til at transportere cykler, evt. efter vores landsbybus. Traileren skal kunne transportere 10 cykler og på den måde bliver det muligt at køre ud på fremmede cykelture. Projektet laves i samarbejde med de 2 andre landsbybus-områder. Det er tanken at traileren skal indgå i Landsbyforums grajbank.

Messe i Kværshallen.

Også i år fik, vi sammen med andre foreninger og institutioner, afholdt en messe. Messen var besøgt af ca. 600 gæster og vi fik af mange udstillere ros for en god og hyggelig messe.

Vi er allerrede nu i gang med messen 2019, som afholdes d. 28. september.

Inkubationskøkken- iværksætterkøkken. Landsbyrådet har i nogen tid arbejdet på at få bygget-udviklet et industrikøkken, hvor iværksættere kan udvikle og afprøve deres ideer om nye fødevarer, primært fremstillet af lokale råvarer.

Efter flere forsøg blev vi kontaktet af Kværs Idrætsfriskole, som mente at det kunne være en ide at bygge køkkenet sammen med en tilbygning som skolen ville bygge. Der blev indledt et samarbejde med skolen, vi søgte kommunen om penge til at få lavet et visionsoplæg af projektet. Ligeledes har vi i samarbejde med Landdistriktssekretariatet, som har stillet mandetimer til vores rådighed, udarbejdet en virksomhedsplan for projektet.

Finansiering skal ske ved søgning af fonde m.m. og driften påtænkes overdraget til en trediepart.

Landsbyprojektet er ikke glemt, men nødvendigvis må det vente til der er mere tid til rådighed.

Landsbyrådets medlemmer deltager ofte i arrangementer rundt omkring og vi hører altid positive kommentarer når talen kommer på vores område.

Til gængælde er Tørsbøl blevet 3 huse mindre, som i årets løb er blevet fjernet.

 

 

 

 

Del på Facebook