Spring til indhold

Åbent møde i Landsbyrådet

Åbent møde i Landsbyrådet

Dato/klokkeslæt
07/10/2020
19:00 - 21:00

Lokation

Kategorier


Landsbyrådet holder bestyrelsesmøde i lærerværelset på Kværs Friskole.
Alle er velkomne 🙂

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden – opfølgning på referatet fra den 02.09.2020
 2. “Her hilser vi på hinanden” Natur, læring og motionspark
 3. Samarbejde med Kristian Nordstrøm, Cykelpumpestationer m.m.
 4. Mobilitetsforeningen
 5. Iværksætterkøkken (Tec-værksted)
 6. Trafikforhold på Felstedvej
 7. Nyt fra webmasteren (webmøde den 09.09.2020)
 8. Nyt fra kassereren (mulighed for flytning af messekontobeløb til Græsklipperlauget)
 9. Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen – Etablering af Tingsted
 10. Renovering af Buskmosevej – Forslag fra Gråsten Forum
 11. Bro over bækken ved Jernbanen
 12. Kommende mødeaktivitet
 13. Eventuelt