Spring til indhold

Ændringer til rute 128

Besked fra kommunen

Som I måske har hørt tidligere, har Region Syddanmark ønsket at tilrette de regionale ruter således, at mindre samfund og områder med lav belægning betjenes med uddannelsesruter. Uddannelsesruter har det formål at sikre, at unge kan komme frem og tilbage til ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Ændringen betyder, at rute 128 – som kører gennem Tørsbøl/Kværs – tilrettes.

Udkast til den nye køreplan 128 med gyldighed fra den 27. juni 2021 vedlægges herunder til orientering. På nær måske nogle få minuttalsændringer, må det forventes, at betjeningen bliver vist. Skolebusrute 723 betjener fortsat området ligesom også Flextur fortsat kan benyttes af alle.

Det forventes, at cirka den 1. juni 2021 kan alle de nye køreplaner ses på Sydtrafiks hjemmeside.

Del på Facebook