Kategoriarkiv: Landsbyrådet

Bestyrelsesmøde

Dagsorden til den 6./6

Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom.                      

Dato:  

Torsdag d. 6.6.2019. kl. 19.00

 

Mødested:  

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede
Mødet er åbent, alle er velkomne
Afbud fra:  

 

Dagsorden:

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 1.5.

Pkt. 2.               Iværksætterkøkken.

Tur til Fødevarepark Skjern Enge d. 25.6. kl. 7.00 til 15.00

Pkt. 3.                 Landsbybussen

Pkt. 4.                 Cykeltrailer

Pkt. 5                  Fuglekasseprojekt

Pkt. 6.                 Nyt fra Webmasteren

Pkt. 7.                 Nyt fra kassereren

Pkt. 8.                 Møde i Landsbyforum

Pkt. 9.                 Igangværende sager

Ref. Fra møde i Landsbyforum

Pkt. 10.              Eventuelt

Næste møde?

 

 

Generalforsamling 2018

Den 20.februar afholdtes landsbyrådets årlige generalforsamling i multihallen i Kværs.

Læs referatet her  Referat fra møder i Landsbyråd 2019

se hele formandens beretning herunder:

Formandsberetning:

Efter generalforsamlingen 2018 blev jeg valgt som formand efter Lilian Jensen, som flyttede fra byen.

Lilian havde det sidste år af hendes formandsperiode lagt et stort arbejde i vores lokale udviklingsplan. Der blev afholdt møder med alle foreninger, institutioner, virksomheder og landbruget.

Udviklingsplanen som kan ses på landsbyrådets hjemmeside www.kvaers-sogn.dk. er revideret efter disse møder.

Der har i årets løb været mange aktiviteter: Læs resten

Generalforsamling

Kom og mød Stephanie Lose i Kværs

Onsdag den 20. februar 2019.

”Stephanie Lose, der både er formand for Region Syddanmark og Danske Regioner vil fortælle om sit syn på regionernes berettigelse og hvilke aktuelle tiltag, der arbejdes med i Region Syddanmark.”

 

 

 

Borgermøde med fællesspisning og foredrag af Stephanie Lose

Efterfølgende generalforsamling.

 

Onsdag d. 20. februar 2019.  i Multihallen, Avntoftvej 12, Kværs.

Program:

 • Kl. 18.30 Fællesspisning, inkl. Kaffe – 80 kr.
 • Medbring selv service (flad tallerken, kniv og gaffel)

Tilmelding til spisning er nødvendig senest d. 14.2.  til:

Hans Jørgen Bollmann mail:  bollmann@bbsyd.dk

Hardy Johansen mail:             wgh@bbsyd.dk                   Tlf. 20234230

Niels Peter Nielsen mail:       ingeniels@kgnielsen.dk     Tlf. 25113800

 • Kl. 19.30 Foredrag af Stephanie Lose
 • Kl. 20.30 kaffe – 20 kr.
 • Kl. 20.45 generalforsamling i Kværs Tørsbøl og Snurom Landsbyråd

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være formand Niels Peter Nielsen i hænde senest d. 12.2., gerne på mail:  ingeniels@kgnielsen.dk

 

”Den bedste måde at se fremtiden på er ved at skabe den selv”

 

Den 28.2. kl. 18.30 i Multihallen, Avntoftvej 12, Kværs, 6300 Gråsten

Kom og hør Tyge Mortensen`s indlæg om hvordan vi i landsbysamfund kan være med til at skabe udvikling og dermed vores fremtid.

Tyge bor på Fyn, men er født og opvokset i nærheden af Gråsten.

Overskrifterne man kan sætte på Tyge Mortensen er mange: Erfaren innovationsrådgiver, inspirerende foredragsholder, garvet facilitator, serieigangsætter, grundtvigianer, netværker, blogger er blandt nogle af dem. Han har bla. været højskoleforstander på Ryslinge Højskole, forretningsfører i ex-DDR, projectmanager i Cambodia, guldgraver i Amazonas, uddannelsesleder på Tietgenskolen for at nævne nogle. Idag har han stiftet sin egen højskole, Landsbyhøjskolen. Han er fungerende generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning. Galleriejer sammen med som kone på Galleri Svinestien. Lokalrådsformand i sin landsby, Rudme. Arbejdende bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd. Men dertil kommer også: altid nytænkende, stolt landsby-beboer, modig mønsterbryder, far til fem og meget meget mere. Tyge Mortensen overrasker, inspirere og får dig med ud over kanten på en god måde.

 

Følgende inviteres: Alle borgere i Kværs, Tørsbøl og Snurom, Politikere, Landdistriktsudvalget, Landsbyforum

Program:

 • Kl. 18.30 Velkommen KTS Landsbyråd ved formand Lilian Jensen
 • Kl. 18.45 Fællesspisning (egen betaling, medbring service)

Der serveres flæskesteg med rødkål og kartofler

 • Kl. 19.15 Orientering om den nye landsby, iværksætterkøkken og tilflytterhus
 • Kl. 19.30 Indlæg og debat om ”Fremtiden for lokalområdet” ved Tyge Mortensen
 • Kaffe og derefter (vi vil ikke være afhængig af et bestemt tidspunkt)
 • Generalforsamling KTS Landsbyråd. Dagsorden ifølge vedtægterne.
 • Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 26.2. evt. på mail til lilian.frees@mail.dk

Priser: Middag og kaffe kr. 75,00, Kun kaffe kr. 20,00

Drikkevarer købes i Multihallen

Tilmelding til spisning er nødvendig senest d. 25.2. til:   Hans Jørgen Bollmann mail: bollmann@bbsyd.dk / Hardy Johansen wgh@bbsyd.dk telefon 20234230   Niels Peter Nielsen telefon 25113800 mail: ingeniels@kgnielsen.dk

 

KTS Græsklipperlaug har nu været aktiv i 1 år og fortsætter når græsset igen gror. Vi håber at lauget har været med til at pynte vores område. Vi har fået penge til anskaffelse af materiel, men vi har til stadighed brug for penge til drift og vedligeholdelse.

Støt derfor KTS græsklipperlaug med et beløb på konto 8060-1091392 eller MobilePay 26087

Vi vil gerne være flere græsklippere – kom og vær med til lidt praktisk arbejde og meget hygge!!

Fællesspisning,Borgermøde og Generalforsamling i Landsbyrådet

OBS !!!  Mødet er flyttet til Multihallen

Hermed indkalder Landsbyrådet for Kværs Tørsbøl og Snurom til

Fællesspisning, Borgermøde og Generalforsamling

Onsdag den 2. marts 2016 på Kværs Idrætsfriskole

Kl 18.30  –  Landsbyrådet er vært ved fællesspisning. Vi er vært ved maden og du skal selv medbringe bestik og service , drikkevarer kan købes. Tilmelding på  74659425,  40386866, 25113800 eller bollmann@bbsyd.dk  Inden den 28.februar.

Kl. 19.30  –  Borgermøde

Information om cykelstien Buskmosevej.

Medarbejdere fra Sønderborg Kommune, Vej og Trafik afdeling kommer og fortæller om planerne for cykelstien langs Buskmosevej, herunder også tidsplanen for anlæg. 

Information om Landsbybussen.

Kværs-Tørsbøl-Snurom indgår i et projekt finansieret af Trafikstyrelsen. Dette betyder at vi pr. 1.april få stillet en minibus til 9 personer til rådighed i vores lokalområde. Kom og hør hvordan Landsbybussen kan bruges. Information ved Niels Peter Nielsen.

Information om Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom.

Udviklingsplanen for KTS-området er under udarbejdelse. Hvilke planer har Landsbyrådet beskrevet som der skal arbejdes med fremadrettet.

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest den 23.februar sendes til lilian.frees.jensen@gmail.com. Eller Degnetoft 15, Kværs.

 

Fællesspisning, Borgermøde og Generalforsamling – Kværs Tørsbøl Snurom Landsbyråd

Hermed indkalder Landsbyrådet for
Kværs Tørsbøl og Snurom
til

 Fællesspisning, Borgermøde og Generalforsamling

Onsdag den 25. februar på Kværs Idrætsfriskole

Kl. 18.30  –  Landsbyrådet er vært ved fællesspisning.
Vi er vært ved maden og du medbringer bestik og service og drikkevarer kan købes. Tilmelding på 7465 9425 eller 5121 9202 eller
bollmann@bbsyd.dk 

Kl. 19.30  –  Borgermøde om udviklingsplan for området.
– skal området udvikles eller afvikles?
– skal vore foreninger udvikles og trives eller skal vi se tiden an om der kommer nogen og hjælper os udefra?
– er vi gode sociale borgere eller har vi nok i os selv og det der sker hjemme på adressen?
Kom og hør et sprudlende oplæg ved Connie Skovbjerg, hun har i mange år arbejdet med lige sådan nogle som os, der gerne vil lidt mere end afvikling. Målet er at få at vide hvad vi gerne vil landsbyrådet og andre aktive skal arbejde med fremadrettet.

Efterfølgende er der generalforsamling i Landsbyrådet.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal sendes til formanden senest 17 februar. på mail: lilian.frees.jensen@mail.dk eller lægges i postkassen på skolen.  

Vel mødt