Spring til indhold

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk indkalder til generalforsamling 

Da der den seneste tid i lokalområdet har været konstateret flere Corona tilfælde vælger bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen en måned.

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19:00
Kværs Skole, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Godkendelse af takstbilag
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der i vedtægterne står, at generalforsamlingen afholdes i februar. Dette er dog fundet af mindre betydning og alternativet; ikke at gennemføre en generalforsamling pga. denne vedtægtsformulering, er ikke en mulighed, da der er brug for godkendelse af regnskab og takstblad samt afholdelse af valg til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Jens Good
Formand, Andelsskabet Tørsbøl Vandværk

Tlf. 21 25 74 92

Del på Facebook