Spring til indhold

Generalforsamling Tørsbøl Vandværk 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Andelsselskabet TØRSBØL VANDVÆRK

Mandag den 21. februar 2022 kl. 19.00 på Kværs skole, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Godkendelse af takstbilag.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh.

Andelsselskabet Tørsbøl vandværk

Jens Good, Søndertoft 72, 6300 Gråsten

2125742

Del på Facebook