Bestyrelsesmøde

Dagsorden til den 6./6

Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom.                      

Dato:  

Torsdag d. 6.6.2019. kl. 19.00

 

Mødested:  

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede
Mødet er åbent, alle er velkomne
Afbud fra:  

 

Dagsorden:

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 1.5.

Pkt. 2.               Iværksætterkøkken.

Tur til Fødevarepark Skjern Enge d. 25.6. kl. 7.00 til 15.00

Pkt. 3.                 Landsbybussen

Pkt. 4.                 Cykeltrailer

Pkt. 5                  Fuglekasseprojekt

Pkt. 6.                 Nyt fra Webmasteren

Pkt. 7.                 Nyt fra kassereren

Pkt. 8.                 Møde i Landsbyforum

Pkt. 9.                 Igangværende sager

Ref. Fra møde i Landsbyforum

Pkt. 10.              Eventuelt

Næste møde?