Renovering af legeplads på Skovengen i Tørsbøl

Landsbyrådet har ansøgt Sønderborg Landistriktsudvalg om midler til at renovere legepladsen på Skovengen ved klubhuset i Tørsbøl.

Projektet forløber som et samarbejde mellem Borgerforeningen i Tørsbøl og Landsbyrådet for Kværs tørsbøl og Snurom.

http://k-t-b.dk

Følgende to billede er ønsket som grundelementer i legepladsen, hertil kommer en sandkasse og et legehus til mindre børn.

At der er et behov for renovering fremgår af følgende  3 billeder, og længere nede ses det som ønskes opført i stedet for det nedslidte

Projekt titel
Renovering af legeplads i Tørsbøl

Ansøgende forening
Landsbyråd for Kværs Tørsbøl og Snurom

Projektansvarlig person
Jens Good

Adresse
Bakketoft 6 6300 Gråsten

Telefon
21257492

Projektbeskrivelse
Tørsbøl er den en af de tre byer der danner grundlaget for Landsbyrådet for Kværs Tørsbøl og Snurom. I Tørsbøl på arealet ved Skovengen er der et klubhus, som drives af Borgerforeningen i Tørsbøl. Klubhuset ligger på et grønt areal, hvor der er tilknyttet en legeplads. Denne legeplads er i en meget dårlig tilstand og kan ikke repareres, men skal i stedet erstattes af nyt materiel. Det er denne udskiftning af legestativer, der ansøges om midler til. For at få stativer, der er godkendte er det besluttet at købe et legestiv på www.bilka.dk, da disse har en rimelig pris og opfylder krav til sikkerhed, når de stilles op i private eller foreningsmæssige sammenhænge. Samme slagt stativer kan også købes på www.silvan.dk på følgende link kan legestativ ses http://www.bilka.dk/Boern/Legetoej/HYLand-legeplads-projekt-8B–26395000098(Purchase_Other_DS) på følgende link kan gyngestativ ses http://eshop.silvan.dk/vare_Ludus-Gyngestativ_135105 Maskiner og arbejdskraft leveres af lokale borgere. Det er Landsbyrådet der er ansvarlig for renovering af legepladsen projektet og i samarbejde med borgerforeningen er der gode kræfter bag projektet.

På følgende link vores hjemmeside kan ses billedes af legepladsens tilstand nu og de fremtidige ønsker. https://kvaers-sogn.dk/bestyrelse/renovering-af-legeplads-paa-skovengen-i-toersboel/

Formål
Renovering af legeplads, så der igen blver et aktivitets tilbud på det grønne areal ved Skovengen i Tørsbøl

Udviklingsperspektiv
Det vil give dagplejer og deres børn, samt større børn i området et bedre sted at være, og et tilbud om aktivitet i deres fritid. En ny legeplads på skovengen vil give luft til de lokale kræfter i Tørsbøl, og det at området selv står for opbygningen/renoveringen af legepladsen vil også give en god beskyttelse mod hærværk.

Tidsplan
Det er planlagt at renovering af legeplads skal forgå i perioden juli-august 2011. Hvis ikke alle midler kan samles i første omgang så etableres det, der kan opnås i første år og projektet fortsættes næste år.

Økonomi
Legestativ indkøbt via www.Bilka.dk til pris 25.000 kr Tagpap til legestativ 2000 kr Sandkasse sand og faldsand og afgrænsning 4500 kr Gyngestativ 17000 kr Legehus 4000 kr Sandkasse med kant af natursten lagt i beton. 500 Godkendelse af legeplads 2000 kr forsikring til legeplads afholdes af borgerforening og Landsbyråd i fællesskab. Det vil også blive forsøgt at skaffe lokale sponsorer til projektet, fra de lokale erhvervsdrivende.

Hvilket beløb søges der om i denne ansøgning?
55000

Målgruppe
Børn i lokalområdet omkring Tørsbøl og Kværs