Referater fra møder i landsbyråd 2020

Februar

Referat:         Fra mødet den 5. februar 2020

Pkt. 1.    Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 9.1.2020 OK

Pkt. 2.    Iværksætterkøkken.

Orientering fra gruppe – Der er fremsendt ny ansøgning vedrørende lokalplanen for Iværksætter køkkenet, da der er ting der skal opfyldes før byggeriet kan gå i gang. Dette, vil sikkert forhale tidsplanen.Der bliver lavet en ny strategi med Pro-vins Fundraising, vedrørende ansøgninger af fonde.

Arbejdet omkring iværksætterkøkkenet forsætter.

Pkt. 3    Opsætning af pakkeboks. Den er opsat ved tøjcontaineren ved indkørslen til skolen.

Pkt. 4      Mobilitetsforeningen / ansøgning om penge fra LAG / oprettelse af en delebank. Der oprettes på sigt en ” grejbank ”. Der søges om midler til ansættelse af en evt. midlertidig pedel til, at tage sig af de opgaver, der måtte komme i forbindelse med ” grejet ”.

Pkt. 5.            Cykeltrailer-bookingkalender/skilt til trailer

Ny app fra Nabo-go . Jens Aage, Hardy og Renè arbejde videre med begge dele.

Pkt. 6.                 Fuglekasseprojekt .

Bodil har kontakt til skolen omkring et fælles projekt og afventer svar fra Jonas som er ny lærer på skolen. Er stillet i bero, har ikke fået tilbagemelding fra skolen.

Pkt. 6.            Blomsterfrø – indkøb. Hardy foretager indkøbene.

Græsklipperne: Der holdes senere et møde vedrørende evt. klipning af nogle af områderne ved regnvandsbassinerne.

Pkt. 7.            Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes den 26.2. 2020 kl. 19.00 i Multihallen.

Jan Rasmussen fra Syd og Sønderjyllands politi vil komme og fortælle om

Bo trygt i Sønderborg kommune.

Annoncering og flyer?

Hallen er bestilt/aftalt med Hans Lenger. Der bliver fremstillet flyers, som omdeles i uge 8.

 Annonce har været i Gråsten ugeavis.

Pkt. 8.            Nyt fra Webmasteren / Infoland App. Ønske fra Jens Aage om, at han aflastes ved, at Renè hjælper med opgaverne. 

Pkt. 9.            Nyt fra kassereren. – Ikke tilstede.

Pkt. 10           Min Landsby App-skal vi sammen med andre foreninger købe Appen?

Vi vælger appen fra Infoland – Workshop d. 19.2. kl. 17.30 Alsion. Orientering fra gruppen.

Pkt. 11           Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen

Der arbejdes videre med at finde flere som kan hjælpe – arbejdet fortsætter. 

Pkt. 12           Nedlæggelse/ændring af sti i Kværs. Orientering fra gruppen/ Hans Jørgen. Nærmere oplysninger følger senere.

Pkt. 13           Landsbyrådets deltagelse i genforeningsfesten 2020

Menighedsrådet beder os om at være behjælpelig med at fremskaffe valgplakater fra afstemningen, Hardy tager denne opgave. Samtidig bliver der lavet en lille udstilling af de fremskaffede plakater. Det tager Hardy sig af – evt. med hjælp fra gruppen. 

Pkt. 14           Græsklipperlauget overtager ren- og vedligeholdelse af arealet ved stenparken. Ok.

Pkt. 15          Cykelstier j.fr. nedenstående mail. Der er fremsendt flere ønsker om cykelstier i området, hvilket forhåbentlig kommer til, at højne trafik sikkerheden i vores område. 

Kære Landsbylaug.

Sønderborg Kommune har en liste med ønsker til fremtidige cykelstier. Vi er ved at revidere denne liste, så for at liste er så komplet som mulig vil vi gerne bede jer, der er i lokalområderne, om at komme med de ønsker i har til nye cykelstier. Det behøves ikke være store forkromede tiltag, men også mindre stier der kan gøre det mere trygt at færdes på to hjul, kan tages med. Vi skal have det senest den 1. marts.

Forslaget sendes til: projektoganlaeg@sonderborg.dk

Her under er et link til et digitalt kort i er velkomne til at benytte. I kan også bruge et helt almindelig stykke papir.

Link til kort:

https://webkort.sonderborg.dk/spatialmap?profile=borger_standard

Eventuelt. Hans Jørgen ( menighedsrådet ) læste programmet op angående Genforeningsdagen.

Ref. Bodil.                                   Næste møde onsdag 4. marts 2020.kl.19.00

Januar

Referat: 9-1

Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 11.12.2019/ OK

Pkt. 2.       Iværksætterkøkken.

Opstartsmøde med Pro-vins 8.1/møde med Iværksætterservice 14.1.                          Arbejdet med at skaffe økonomi til byggeprojektet er sat i gang, der er udarbejdet en plan af Pro-vins, (Ditte og Sille) Der er nedsat en styregruppe som består af Svenja Carstensen, Louise Jacobsen, Jens Aage Holm, Hardy Johansen og Niels Peter Nielsen. Der ud over deltager Åse Ferräo og Carl Erik Maae som facilitatorer.

Pkt. 3             Opsætning af pakkeboks

Placering af pakkeboksen blev diskuteret og der var enighed om at Carsten fra SwipBox og Niels Peter i samarbejde vælger et af de forslåede steder.

Pkt. 4.            Cykeltrailer-bookingkalender/skilt til trailer / afventer

Pkt. 5.                 Fuglekasseprojekt –

Bodil har kontakt til skolen omkring et fælles projekt og afventer svar fra Jonas som er ny lærer på skolen. (afventer)

Pkt. 6.                 Blomsterfrø – indkøb – muligheder, NP medtager dette til Græsklipperlauget

Pkt. 7.            Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes den 26.2. 2020 kl. 19.00 i Multihallen.

Jan Rasmussen fra Syd og Sønderjyllands politi vil komme og fortælle om

Bo trygt i Sønderborg kommune.

                      Annoncering og flyer?

Hallen er bestilt/aftalt med Hans Lenger

Rene udarbejder oplæg til flyver og annonce

Pkt. 8.            Nyt fra Webmasteren / fraværende

 

Pkt. 9.            Nyt fra kassereren.

Konto til græsklipperlauget / er oprettet og får egen MobilePay nummer. Der indestår p.t. kr. 5.000 på kontoen.

 

Pkt. 10           Min Landsby App-skal vi sammen med andre foreninger købe Appen?

Alternativ kan vælges InfoLand Appen, som p.t. er under fornyelse. Appen kører sammen med InfoLand hjemmesiden /www.Kvaers-Sogn.dk, som vi har gratis gennem Sønderborg Kommune.

Bestyrelsen var enige om at anbefale InfoLand til de andre foreninger i KTS.

 

Pkt. 11           Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen

Superflot ”løbeseddel” fremstillet af Rene

Der arbejdes videre med at finde flere som kan hjælpe

 

Pkt. 12           Nedlæggelse/ændring af sti i Kværs.

Hans Jørgen og NP er inviteret til møde d. 17.1. med By og Landskab

 

Pkt. 13           Landsbyrådets deltagelse i genforeningsfesten 2020

Menighedsrådet beder os om at være behjælpelig med at fremskaffe valgplakater fra afstemningen, Hardy tager denne opgave.

Ellers ingen deltagelse.

 

Eventuelt        

 

Hans Jørgen efterlyser en overtagelse af ren- og vedligeholdelse af arealet med stenparken.

NP deltager i et møde mandag d. 13.1. for at skabe interesse for at afholde et ”blafferræs” i forbindelse med genforeningen. Tanken er at der laves en konkurrence, hvor man blaffer mellem de tyske Mitfahr Banke og vore kør- med-bænke (et grænseoverskridende projekt)

 NP deltager i et møde d.16.1.for planlægning af ”Kom hinanden Ved” projektet, hvortil Landsbyforum/Mubilitetsforeningen søgte og fik kr. 440.500,-

                              Næste møde onsdag 5. februar2020.kl.19.00                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ref. NP