Referat fra møder i Landsbyråd 2019

Januar.

Referat, fra den 8/1-19.

Pkt. 1.            Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning fra referat fra den 5 .12.                               Godt nytår ! Referat og dagsorden godkendt.

Pkt. 2                  Opfølgning på nyt køkkenprojekt

Der er møde d. 11/1 ang. iværksætter køkkenet. Flere fra bestyrelsen deltager.De tilsendte tegninger ser lovende ud og der arbejdes videre med projektet.

Pkt. 3                  Henvendelse fra Michael Beck (vedhæftet svar)

                             Hej Niels Peter

 

Tak for din e-mail.

Jeg tænker du har ret, men placeringsmæssigt, tænker jeg dog Tørsbøl er for langt væk fra Kværs. Men enig mig dig I, at man godt kunne samarbejde, således der måske kom noget op flere steder. Jeg vil arbejde videre, og indtænke jer igen, når jeg mener det kan være relevant.  

// Michael

 Hej Michael.

 På landsbyrådets bestyrelsesmøde i går drøftede vi dine ideer. Vi var enige om at ideerne er supergode. Desværre ser vi nogle problemer i området du beskriver i forhold til de forskellige lodsejere og nogle af bestyrelsesmedlemmerne mener det derfor ikke er en realistisk plan. 

Vi fra Landsbyrådet vil derfor anbefale at du tager en kontakt til Kværs Tørsbøl Borgerforening, som arbejder med planer i samme retning i Tørsbøl. Måske kan i i fællesskab skabe det perfekte fritidsareal. 

Vi i Landsbyrådet er for tiden meget engageret i forskellige projekter, men støtter gerne op om et fælles projekt.

Hilsen fra Niels Peter

Der foretages ikke yderligere.

Pkt. 4             Opsætning af ”Kør -mæ -bænke” / skal vi gøre mere?

Vi afventer forårets komme …og ser hvad der sker. Bænkene lyser op og er til, at få øje på.

Pkt. 5             Generalforsamling 2019 – 20.2.2019. /Stephanie Lose

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark og Danske Regioner, kommer og fortæller om sit arbejde.

Planlægning: På valg er:

Lilian Jensen, Allan Bjerregaard, Gerd Conradsen, Bodil Brunsgaard, Hardy Johansen og Niels Peter Nielsen.

Suppleanter:  Ove Lauritzen og Anette Ebbesen

Generalforsamling og valg ifølge vedtægterne.

Fællesspisning – med egenbetaling. Medbring selv service. Drikkevarer købes.

Der kommer flyers ud i området – snarest.

Husk, tilmelding – senest d. 14/2-19

Hans Jørgen Bollmann: bollmann@bbsyd.dk , tlf. 40386866 / Hardy Johansen: wgh@bbsyd.dk, tlf. 20234230  / Niels Peter Nielsen: ingeniels@kgnielsen.dk , tlf. 25113800

Pkt. 6                  Kasserer

Hvordan går det med bankkontoen/ Økonomi – Birger kasserer, siger god for økonomien. Regnskabet gøres klar til generalforsamlingen.

Regnskab til generalforsamling/revision

Pkt. 7             Igangværende sager:

  • nedrivning af huse .Nedrivningen er udført. Hvad, der senere vil ske med grundene, må tiden vise.
  • besøg af Daniel Staugaard d. 6.2.2019 – kommer og hører om, vores Landsbyråd og vores arbejde. Vigtigt, at vi markerer os i kommunen.

Pkt. 8                  Eventuelt

Cykel- trailer; – der indhentes nyt tilbud. Hardy arbejder videre med opgaven. Der vil være en del møder i den nærmeste tid :Bl.a. Ang. Udviklingsplanen / biogas anlæg. Flere fra bestyrelsen deltager i møderne.

Næste møde 6.2 2019