Referat fra møder i Landsbyråd 2019

Referat fra den 6. februar

Referat udfærdiget af Hans Jørgen efter et notat fra Anette

Afbud fra Birger og Ove

Punkt 1.  Godkendelse af dagsorden:          Ok

Punkt 2.   Inkubationskøkken: Der holdes møde den 7/2 – 19.  med mulige partnere

Punkt 3.     2020 – 100 år for genforeningen

Foreninger og Institutioner i området vil snarest (25/2) blive inviteret til et møde, med henblik på at få lavet et arrangement for at markere jubilæet. Arrangementet forventes afholdt ca. marts 2020.

Gert Conradsen vil gerne holde et foredrag. Hvordan programmet ellers skal se ud, bliver tilrettelagt efter mødet med de andre foreninger.

Punkt 4.    Biogasanlæg

Der var til mødet mødt 6 deltagere der primært ville høre om bestyrelsens holdning til projektet. Der var en diskussion, holdt i en ordentlig og rolig tone.

Konklusionen af dette punkt må kort sammenfattet være følgende:

Da der i bestyrelsen er forskellige meninger om projektet kan Landsbyrådet ikke fremover udtale sig hverken for eller imod som samlet bestyrelse.

Punkt 5.   Cykelsti til Rinkenæs

Der er nedsat en borgergruppe der venter på indkaldelse til møde.

Punkt 6.    Generalforsamling 2019 – 20/2      Stephani Lose

Flyvers blev afleveret på mødet og vil blive delt ud til borgerne

Hardy har ordnet det med maden.

Opstilling i multihal aftalt med hallen/ Niels Peter

Blomster til Stefanie Lose/ Niels Peter

Der vil komme en annonce mere ud inden mødet den 20/2 Jens/Niels Peter

Punkt 7.   Kasserer

Birger har meldt afbud så dette punkt på dagsordenen springer vi over

Punkt 8.   Igangværende sager

Cykeltrailer:

Der er kommet et tilbud fra Kongeå trailer vedrørende trailer med cykelholder. Beløbet blev næsten

45.000 kr. Der vil arbejdes på at få et billigere tilbud.

Landsbybus:

Landsbybussen har ikke kørt så meget her i vintermånederne.

Der er kommet en kosmetisk bule i bussen

Besøg af Daniel Staugaard

Besøget af Daniel Staugaard er udsat.

Punkt 9. Eventuelt

Intet til referat

Næste møde den4/3 – 18