Kontakt Landsbyrådet: webmaster@kvaers-sogn.dk

Link til side med referater

Link til side med vedtægter 

Klik her for side med Bestyrelse for Landsbyrådet

På følgende projekter er Landbyrådet hovedansvarlig for gennemførelsen  

Landsbyrådet er gået ind i arbejdet med at udarbejdelsen af Lokale udviklingsplaner, der skal blive en del af Sønderborgs Landdistriktspolitik.  Klik her for side med info om udviklingsplaner 

Kværs er udvalgt til en af i alt 5 pilotområder, der får udarbejdet en Landskabsplan. Klik her for at se beskrivelse og natur og landskabselementer, der blev fremlagt.   

Klik her for at læse hele planen som den er udgivet (den hentes på Sønderborg Kommunes hjemmeside)

** _____________________________________ ** 

Efterår 2009
På opfordring fra Landdistriktsudvalget i Sønderborg har Kværs ansøgt om at blive årets landsby i Danmark 2009. Ansøgningen er indsendt til foreningen “Landsbyerne i Danmark”.
Temaet for årets ansøgning er : ”Landsbysamfundenes overlevelse i de nye storkommuner og eksempler på samarbejde mellem landsbysamfundenes repræsentanter (lokalråd, beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd m. v.) og kommunalbestyrelsen/byrådet”. 

Tryk her for at se ansøgning om at blive årets landsby 2009

** _____________________________________ ** 

 

Ren Dag 2009

Lørdag den 25 april var 8 voksne og 7 børn samlet til at ryde skrald i vejkanter i lokalområdet. Vejret var rigtig godt og der blev samlet store en del sække affald. Landsbyrådet stod for arangementet i samarbejde med Kværs/Tørsbøl Frivillige Brandværn, Pensionistforeningen, og KTUIF. Vi håber der er lidt flere der vil gøre en indsats for naturen og vores omgivelser næste år.  

Billede kommer snarest af affaldsholdet 2009

Ren dag i lokalområdet 2008

Lørdag den 12 april var 24 voksne og 14 børn samlet til at ryde skrald i vejkanter i lokalområdet. Vejret var rigtig godt og der blev samlet 22 store sække i Kværs og Tørsbøl. Landsbyrådet stod for arangementet i samarbejde med Kværs/Tørsbøl Frivillige Brandværn, Forsamlingshuset, Pensionistforeningen, og KTUIF. 

Ren dag holdet 2008

** _____________________________________ ** 

En Fødevare forretning til lokalområdet.  Lokalrådet har sendt følgende til ALDI, Haverslev KS Industriparken 25, 9610 Haverslev:

 

I forbindelse med ALDI’s løbende planer om ekspansion tillader vi i Landsbyrådet at henlede opmærksomheden på vores lokalområde, som mulighed for oprettelse af en ny butik.

Når vi gør dette, er det fordi, at vi i vores nærmiljø mangler en dagligvarebutik, og fordi, vi mener, at vores nærområde har potentialet til at kunne bære en dagligvarebutik. For at begrunde dette vil vi gerne beskrive området nærmere.Kværs _ Tørsbøl – Snurom er et landsbymiljø beliggende mellem Åbenrå og Sønderborg, tæt ved Gråsten, bestående af tre mindre landsbyer, som i alt har ca. 1100 indbyggere.

I Kværs ligger der en kirke med egen præst, en skole med op til 6. klasse, et par mindre erhvervsvirksomheder og værksteder, et forsamlingshus, en kro og en større idrætshal med moderne faciliteter.

I Tørsbøl ligger der en børnehave/ fritidshjem, ligesom Danfoss har en afdeling i byen.

Samfundet er meget driftigt og initiativrigt. Den i området værende hal er således opført og finansieret ved frivillig arbejdskraft og midler indsamlet dels lokalt og dels ved fonde.

Området er i rimelig vækst, og fremtidsperspektiverne ser lovende ud for nærområdet. Der planlægges netop nu udstykning af et antal storparceller, ligesom der arbejdes på gennemførelse af et parcelhuskvarter, hvor der vil blive forsøgt lagt vægt på lav klyngebeboelse med integrerede boligformer for ældre. I alt arbejdes der på op til 70 byggegrunde til byggemodning inden for den nærmeste fremtid.

Et andet større projekt i nærmiljøet er ”Gadekæret”, en sammenbygning af skole og daginstitutioner og hal til EN integreret daginstitution med mulighed for daglig adgang for områdets beboere. Her påtænkes bl.a. opført foruden daginstutionsdelen, opholdsrum og multisal.

Ligeledes har man i Regionen besluttet bygning af et nyt ”supersygehus” i eller tæt ved nærområdet.

Da vi samtidig for let adgang til den nye motorvej, ser vi Kværs – Tørsbøl – Snurom, som et område med mulighed for meget stor vækst.

Derfor sender vi denne anbefaling til daglivarerkæden ALDI, i håb om at man kunne finde interesse for et eventuelt projekt i vores område. Skulle man fra ALDI’s side gerne ville vide mere, er vi gerne behjælpelige med flere oplysninger, ligesom vi også gerne vil hjælpe med at finde evt. egnet byggegrund i den størrelse det fremgår af ALDI’s hjemmeside er ønskværdigt.

Flere oplysninger om Kværs – Tørsbøl – Snurom kan også findes på hjemmesiden

www.Kvaers-sogn.dk

 

Vi håber snart at høre fra Dem

 

Med venlig hilsen

 

Hans Jørgen Albrechtsen

Medlem af Kværs-Tørsbøl og Snurom Landsb