Forfatterarkiv: Per

Sprudlende humør til Borgermødet i Kværs.

Borgermødet for Kværs-Tørsbøl-Snurom området d. 25. februar 2015 startede med fællesspisning, hvor man igen engang kunne nyde Carmen Christensens velsmagende mad. Derefter fulgte et oplæg af Connie Skovbjerg, landsbyråds-koordinator i Sønderborg Kommune, om emnet ”udvikling eller afvikling” med efterfølgende ide debat. Der var mødt ca. 50 mennesker op for at drøfte, hvad der er af goder i vores 3-landsby-samfund og hvad vi er stolte af. Der kom mange emner frem, og der understregedes, at det først og fremmest var sammenhold og opbakning, der har været forudsætning for de goder, vi kan fremvise. Udviklingsplanen fra 2009 skulle ses efter, og en ny udarbejdes. Connies sprudlende humør og optimisme smittede af på forsamlingen. Der kom fine forslag, der afspejler folks trivslen ved at bo i et aktivt område med en skøn og mangfoldig natur og en central beliggenhed.  Den sidste del af aftenen var afsat til landsbyrådets generalforsamling. Formandens beretning indeholdt bl.a. indvielsen af Degnegårdspladsen med sin stenpark d. 1. juni 2014, hvor der var mødt ca. 100 mennesker. En ny bestyrelse blev valgt, hvor formanden Lilian Frees Jensen, næstformand Christian Rossen og Gerd Conradsen (alle 3 fra Kværs) var på valg. Alle tre blev genvalgt. Et 4. bestyrelsesmedlem, Gunder Jensen, havde trukket sig fra bestyrelsesarbejde pga. mangel på tid og blev erstattet med Niels Peter Nielsen, Tørsbøl. Endvidere udvidedes bestyrelsen med to nye medlemmer (vedtægter tillader op til 10 bestyrelsesmedlemmer). Det blev Bodil Brunsgaard, Snurom, og Kathrine Otzen, Tørsbøl. Suppleanterne Ove Lauritzen og Jens Good blev genvalgt. Der blev understreget, at bestyrelsesmøder er offentlige, dvs. alle interesserede medlemmer kan møde op til møderne.

 

Indvielse af stenpark

Så er det endelig blevet tid til at indvie den nye stenpark på Degnetoft foran kirken. Samtidig vil vi give pladsen, hvor stenparken ligger nyt navn. Hvad pladsen kommer til at hedde, er endnu ikke officielt, men vil blive offentliggjort i forbindelse med indvielsen. Landsbyrådet håber, at rigtigt mange vil komme og være med til at festliggøre denne begivenhed. Landsbyrådet vil samtidig være vært ved en pølse og en øl eller vand. Talere ved arrangementet er Geolog Per Årtoft og Landsbyrådsmedlem Faktotum Gerd Conradsen, pens. skoleinspektør fra Kværs skole.