Forfatterarkiv: Per

Hold vores by ren dag, 27/4- 2016

Kl.12.00 – ca. 16.00 på Avntoftvej 10 Kværs

I år er Landsbyrådet, dagpleje, Børnegården og Idrætsfriskolen

gået sammen om at afholde skraldeindsamling.

 Der vil være fælles velkomst i skolegården kl. 12.00 og alle

opdeles i hold og får tildelt ruter.

 Frem til kl. 15.30 indsamles, så meget affald som muligt. Det

sorteres iskolegården og vi finder , til sidst, ud af hvor meget

skrald vi den dag har skånet naturen for.

 Alle – uden undtagelse – er meget velkomne til en hyggelig

eftermiddag – der vil være pølser og lidt at drikke i

skolegården kl. ca. 15.30

 Vi glæder os til sammen, at løfte ansvarret for en ren og pæn.

                                               Vi ses

Landsbyrådet, Dagplejen, Børnegården og Idrætsfriskolen

 

 

 

 

 

 

Landsbybusser på farten tre steder i Sønderborg kommune

 

Forsøget med en landsbybus i Dynt/Skelde/Gammelgab udvides nu til også at omfatte Lysabild området og Kværs/Tørsbøl/Snorum. Samtidig introduceres en ”country car”, så unge studerende kan tage på udflugt på landet for at surfe, mountainbike, spise is eller noget fjerde.

Når holdboldspillerne skal til træning, de ældre til foredrag eller dameklubben til modeshow, så er det måske rigtig smart at låne landsbybussen. Så kan flokken være i én bil i stedet for to – det er lidt hyggeligt, og så er det også godt for miljøet. Læs resten

Landsbybus

Kværs, Tørsbøl og Snurom Landsbyråd

For at sikre at bussen bliver anvendt mest mulig og så sikkert som muligt er der lavet følgende regler for lån, pasning og aflevering af bussen. Bussen er booket på alle hverdage fra kl. 06.00 til kl. 08.00 til transport af skolebørn til Kværs Idrætsfriskole. Undtaget i børnenes skoleferier.

Hvilken bus er det:

Det er en minibus med plads til 8 personer + fører

Hvem til kan låne bussen:

Alle borgere i Kværs, Tørsbøl og Snurom landsbyområde. Bussen må ikke anvendes til hyrevognskørsel. Hvad kræves der af låner: Låneren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til personbil, kørekortnummer oplyses ved lån.

Hvor er busssen:

Bussen står parkeret ved Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej 10, Kværs, hvor den skal afhentes og afleveres.

Hvordan gør jeg:

Bussen kan bookes online på www.kvaers-sogn.dk, hvor du i en kalender kan se hvornår bussen er ledig/optaget. Hvis bussen er ledig kan du booke den ønskede tid i kalenderen, fra dato og tidspunkt til dato og tidspunkt.

Du skal ligeledes oplyse navn, adresse, telefonnummer og kørekortnummer.

Har du ikke mulighed for at foretage den elektroniske booking kan man kontakte telefon nr. 42 30 76 40 for booking

Udlevering af nøgle:

Har du booket bussen i skolens åbningstid udleveres nøglen på skolen.

Har du booket bussen uden for skolens åbningstid (6,30-17.00) får man en kode og nøglen kan afhentes i en nøgleboks ved skolens indgang (boksen åbnes med den udleverede kode)

Aflevering af nøgle og bus:

Bussen afleveres ved Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej 10, Kværs og nøglen lægges i postkassen- mærket aflevering af nøgler ved skolens indgang.

Bussen skal afleveres re, evt. vasket ude og inde. Ligeledes skal den være fuldt optanket. Det accepteres dog at der mangler max. 1 ltr. for kørsel fra nærmeste tank.

Kørebog:

I bussen forefindes der en kørebog der skal udfyldes med køreturens formål, hvor mange passagerer der er blevet befordret og antal kørte kilometer (ifølge bilens kilometertæller)

Hvad kan man bruge bussen til:

Bussen kan bruges til alle former for personbefordring, familie, venner, naboer, foreninger, skole, børnehave m.m.

Hvor langt og hvor længe:

Man-torsdag kan bussen lånes i tidsrummet mellem kl. 8.00 til kl. 05.00, fredag kan bussen lånes mellem kl. 8.00 til mandag morgen kl. 05.00.

Ved kørsel over 100 km afregnes kr. 3,00 pr. km ud over brændstofforbruget.

Fællesspisning,Borgermøde og Generalforsamling i Landsbyrådet

OBS !!!  Mødet er flyttet til Multihallen

Hermed indkalder Landsbyrådet for Kværs Tørsbøl og Snurom til

Fællesspisning, Borgermøde og Generalforsamling

Onsdag den 2. marts 2016 på Kværs Idrætsfriskole

Kl 18.30  –  Landsbyrådet er vært ved fællesspisning. Vi er vært ved maden og du skal selv medbringe bestik og service , drikkevarer kan købes. Tilmelding på  74659425,  40386866, 25113800 eller bollmann@bbsyd.dk  Inden den 28.februar.

Kl. 19.30  –  Borgermøde

Information om cykelstien Buskmosevej.

Medarbejdere fra Sønderborg Kommune, Vej og Trafik afdeling kommer og fortæller om planerne for cykelstien langs Buskmosevej, herunder også tidsplanen for anlæg. 

Information om Landsbybussen.

Kværs-Tørsbøl-Snurom indgår i et projekt finansieret af Trafikstyrelsen. Dette betyder at vi pr. 1.april få stillet en minibus til 9 personer til rådighed i vores lokalområde. Kom og hør hvordan Landsbybussen kan bruges. Information ved Niels Peter Nielsen.

Information om Udviklingsplan for Kværs-Tørsbøl-Snurom.

Udviklingsplanen for KTS-området er under udarbejdelse. Hvilke planer har Landsbyrådet beskrevet som der skal arbejdes med fremadrettet.

Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest den 23.februar sendes til lilian.frees.jensen@gmail.com. Eller Degnetoft 15, Kværs.

 

Fix din varmekilde, møde på Kværs kro

 

Har du olie- eller gasfyr?

–      Så er det måske en god idé at overveje, hvad fyret skal skiftes ud med, når det er slidt op.

 Vi arrangerer inspirerende møder om grønne opvarmningsformer, hvor du kan blive langt klogere på, hvilke opvarmningskilder, der passer til din bolig. Hør ejendomsmægleren, energivejlederen og varmepumpeleverandøren fortælle, og spørg ind til gældende regler og anbefalinger på området eller spørg dem, der allerede har skiftet varmekilde og lyt til deres gode råd.

 Du vælger selv det tidspunkt og sted, der passer dig bedst:

 Tirsdag, den 9. februar:

Kl. 16.30 – 18.00            Udviklingshuset HR, Skolevej 4, Havnbjerg, 6430 Nordborg

Kl. 19.30 – 21.00            Kværs Kro, Kværsgade 9, Kværs, 6300 Gråsten

 Torsdag, den 11. februar:

Kl. 16.30 – 18.00            Skovby Kro, Skovby, 6470 Sydals

Kl. 19.30 – 21.00            Holm Sognegård, Møllegade 60, Holm, 6430 Nordborg

Invitation http://sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Invitation_95x210mm_TRYK.pdf

Tilmelding http://sonderborgkom.dk/tilmelding/

 Læs mere her http://sonderborgkom.dk/fix-din-varmekilde-informationsmoder-9-og-11-februar/#more-2899

 Vi glæder os til at byde dig velkommen!

 

 På vegne af Sønderborg Kommune, ProjectZero og Sekretariat for landdistrikter

 Sønderborg Kommune Sekretariat for Landdistrikter

 Niels Warming

Jobskaber i landdistrikterne

M 2790 5469

niwa@sonderborg.dk

 

Connie Skovbjerg Landdistriktskoordinator

M 2889 8021 cskb@sonderborg.dkwww.sonderborgkom.dk

 

     

 

 

 

 

 

Kollektiv transport i Landdistrikterne

Kære borger i Dynt-Skelde- Gammelgab, Kværs-Snurom-Tørsbøl samt Lysabild området (dvs. Lysabild, Mommark,Tandslet, Skovby og Kegnæs)

Vi har brug for DIN hjælp, for at kunne hjælpe dig og din landsby!

Opgave: Udfyld gerne dette spørgeskema, www.kortlink.dk/hn7z (hurtigst muligt, dog senest d. 8/11 2015). Helst med 1 svar pr. husstand. Spørgeskemaet bliver desuden omdelt snarest i dit område, men det er lettere at udfylde ved at trykke på linket.

Hjælp os med at skaffe en høj svarprocent – snak med din nabo, om de har udfyldt spørgeskemaet? Det er afgørende, for at finde frem til nye og bedre løsninger for dig og din landsby omkring transport i hverdagen.

Forklaring: Vi har I Sønderborg Kommune et stort fokus på at forbedre de kollektive transportmuligheder for borgere i landdistrikterne. Et netop søsat projekt i samarbejde med Trafikstyrelsen og dit lokale landsbylaug, vil arbejde målrettet for først at identificere jeres transportbehov og udfordringer, og derefter at teste løsninger, der forbedrer de kollektive transportmuligheder hos jer. 

På forhånd mange tak for hjælpen!

 

Med venlig hilsen styregruppen

 

Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd

Erling Junker, Lysabild Landsbyråd

Roy Hansen, Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator

 

 

 

Kunstudstilling i Kværs Præstegård

Invitation
Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd og
Kværs Menighedsråd
inviterer til
Kunstudstilling i Kværs Præstegård
søndag d. 20.9. – søndag d. 27.9.2015
Fernisering søndag d. 20.9. kl.16-18
Åbningstid alle dage kl.14–17, undtagen
Tirsdag d.22.9. kl. 17–20.
Sønderborg Kommune har udnævnt uge 39 til frivilligheds-ugen og udstillingen i præstegården er vores bidrag.
Kunst- og kunsthåndværksudøvende,
der bor i landsbyer eller ude på landet, er inviteret til at udstille via Landsbyrådene og kunstforeninger. Det blev til
26 udstillere fra landdistrikterne i
hele Sønderborg Kommune.
Fri entre og der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Møde om udviklingsplan

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd arbejder på at beskrive en udviklingsplan for området, derfor er repræsentanter fra foreninger, bestyrelser og udvalg fra lokalområdet eller med tilknytning til lokalområdet inviteret til aftenmøde tirsdag den 22.9. kl. 19.00 på Kværs Idrætsfriskole for at drøfte hvorledes vi kan fremme det aktive liv i vores område.

Træskulpturen ”Fluxes” erstatter ”Mosekonen”.

 

I uge 25 afvikledes for 4. gang træ symposiet Wood Sculpture ved havnen i Sønderborg. Landsbyrådet for Kværs-Tørsbøl-Snurom-området havde søgt om at få tildelt én af de 10 træ skulpturer, der blev arbejdet på i hele ugen, med megen motorlarm und stor kunstnerisk udfoldelse. Den nye skulptur skal erstatte en 16-år-gammel træfigur, der forestiller mosekonen. Desværre er denne gamle figur i forfald. Vi fik en god erstatning i en skulptur, som Italieneren Carlo Abba havde udarbejdet. Skulpturen har navnet Fluxes, som betyder strømme. I sin symbolik udtrykker den slanke opad stræbende figur de strømme, der fornemmes alle vegne i naturen, men også i livet med dets mange muligheder. Figuren er et besøg værd, når den først efter en grundig behandling får sit ståsted i vores område.

Landsbyrådet i Kværs-Tørsbøl-SnuromDSCN1606DSCN1623