Buskmose 2. etape

På vegne af Projekt & Anlæg viderebringer vi nyheden om, at der arrangeres borgermøde omkring cykelstien ”Buskmosevej 2. etape” den 21. januar 2019 kl. 17-19 et sted i jeres lokalområde.  Husk at sætte kryds i kalenderen og mød talstærkt op?

Plustur

Husk den 28. november.

Møde med Sydtrafik’s ambassadører, der fortæller om mulighederne med plusture

Fra hjem til bus og fra bus til dør

Så er cykelsæsonen slut for i år.

stor tak til Hardy og Christian for at lave turene.

Vi starter igen op til foråret.

HUSK !!!

Den 18. april  kl. 12.00 – 14.00 er der ren dag

hvor vi sammen med Kværs Idrætsfriskole samler affald i byen.

Vi mødes ved skolen kl.12.00 og slutter med pølser og vand kl. 14.00