Kværs på tværs

klik her for Beskrivelse af skolebygninger i Kværs fra år 1790 til i dag  

** _____________________________________ **

Landsbyen Kværs omtales i Løgumbogen så tidligt som 1360. hvor det skrives Qwerse.

Der er forskellige tydninger af det ejendommelige navn: 1. Kværk-sæde = beboelse i en stille vinkel, 2. Kvar – sø = stille sø. Det må overlades til den enkelte, hvilken fortolkning man synes mest rimelig. Det er dog en kendsgerning, at der i ældre tid fandtes et søområde nordvest for byen, der nu er afvandet, men hvor man den dag i dag pløjer muslinger og sneglehuse op, så hentydningen til en stille sø er ikke urimelig.

Landsbyen ligger på den vestlige side af de op til 70m høje morænebakker. Vest for byen er landskabet fladt og lå i århundreder hen som uopdyrket hede. Nu er det opdyrket eller plantet til som plantage, kun midt inde i plantagen er der en rest  af det oprindelige hedeareal tilbage, kaldet “æ flysan”.

Byen er sogneby for Kværs, Tørsbøl og Snurom. Kirken er en romansk kampestens kirke fra omkring 1200tallet og derudover er der præstegård, skole og sportshal.

Skolen kan se tilbage på en mere end 300årig historie, idet der foreligger dokumentation for ansættelse af en degn og skoleholder fra 1697. Der er det kuriosum omkring skolen, at efter degnen Johan Frederik Lausen fra 1697 og frem til 1872 går stillingen i arv i samme familie fra far til søn resp. til svigersøn, i 175 år er det den samme familie, der passer skolen i Kværs.

I 1764 frikøber bønderne i Kværs sig for fæstebindingen til Ladegård og 1771 starter udflytningen fra landsbyen; i dag er der ingen aktive landbrug i Kværs by.

Byens centrale geografiske placering med ca. 16 km til Åbenrå og Flensborg og 25 til Sønderborg med mange arbejdspladser inden for en køretid på under en halv time i f. eks. Rødekro og Padborg, Danfoss/Gråsten, Danish Crown i Blans, gode skole- og børnehave – og idrætsforhold gør den attraktiv som bosted.

 .

  

2 thoughts on “Kværs på tværs

 1. Jesper Asmussen

  Er der nogen, som kan hjælpe mig?
  Jeg søger min fortid/familie. Jeg søger oplysninger om min tip-tip-oldefar, Rasmus Rasmussen, som var møllersvend i Kværs. Det må være omkring 1790. Han havde et barn: Asmus Asmussen, som blev skolelærer, født i 1818; men det er altså omtalte Rasmus Rasmussen, som jeg søger. Han var muligvis uægte barn af grev C.G. Reventlow fra Sandbjerg Gods ved Alssund.
  Jeg véd, at der har været en mølle i Kværs, som vistnok lå imellem kroen og kirken.
  Er der nogen som ved, hvad mølleren hed? Hvem détte var fra omkring 1780-1800?

  På forhånd tak for svaret og hjælpen.

 2. Gunvor Fink Møller

  Jeg har skriverier liggende som Valborg Sørensen Tørsbøl st. Har skrevet og sendt til mine forældre i ” erindring om ……….dengang”
  Aviskommentarer skrevet i 1945 under dæknavnet Jette andre er skrevet i 1956 og 1965.
  Jeg tænker at et lokalarkiv kunne være interesseret i disse skrifter, der er ganske politiske og interessante.
  Mine forældre var med i Dansk Samling og min far flyttede i oktober 1945 fra Tandslet på Als til en lærergerning i Sydslesvig i Valsbøl . I 1959 flyttede familien til Bjerndrup skole og siden til VesterSottrup til Nydamskolen.
  Min far hedder Johannes Fink og døde i 1988 min mor døde i 1995.
  JEg hører gerne fra jer om nogen i Tørsbøl vil være interesseret i disse ” historiske skrifter”
  Gunvor Fink Møller

Der er lukket for kommentarer.