Landsbybus

Landsbybus


Kværs-Tørsbøl-Snurom: LANDSBYBUS 

Der betales kr. 2,00 pr. kørt kilometer plus 
brændstof. 

Beløbet skal afregnes uden yderligere opkrævning og 
betales senest dagen efter aflevering af køretøjet tilkonto 8060-1091392 eller MobilePay til 26087

Der kan oprettes max. 3 bookinger af gangen i 
bookingkalendere: 

Indledning 

Tak fordi du/I benytter Landsbybussen i Kværs, Tørsbøl, Snurom. 

I samarbejde med Sønderborg Kommune står Landsbyrådet driften 
af Landsbybussen. Formålet med 
Landsbybussen er at forbedre den kollektive trafik i vore lokalområder og for at udvikle et koncept for 
alternativ kollektiv transport. Der er stillet en 9 personers 
bus til rådighed for vores 
landsbyområde. Perioden fortsætter foreløbigt ind til 
31.8.2017. 

Vi håber, at I vil være med til at skabe liv i projektet og 
køre mere sammen. 

Med venlig hilsen 

Landsbyrådet i Kværs-Tørsbøl-Snurom 

 

Praktiske oplysninger og betingelser for lån af Landsbybussen: 



For at sikre at bussen bliver anvendt mest muligt og så sikkert som muligt, er der lavet følgende regler 
for lån, pasning og aflevering af bussen: 

Hvilken bus er det: Det er en minibus med plads til 8 personer + fører. 

Hvem til kan låne bussen: 

Alle borgere i Kværs, Tørsbøl og Snurom landsbyområde. 

Bussen må ikke anvendes til hyrevognskørsel 

Hvad kræves der af låner: 

a. Låneren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til 
personbil, kørekortnummer oplyses ved lån. b. 
Som chauffør skal du til enhver tid overholde færdselslovens 
gældende regler. Du hæfter personlig for 
egne uagtsomme handlinger som f.eks. hastighedsovertrædelser, 
parkeringsbøder, hærværk på bilen, 
uhæderlig opførsel m.m. c. Chaufføren er ansvarlig for bilens 
tekniske tilstand på turen, f.eks. vedr. olie, 
bremsevæske og lys. Hvis disse ting ikke er i orden, fylder man op med den manglende væske, skifter 
den defekte pærer og får pengene retur fra AVIS, eller man kører til nærmeste AVIS, som klarer 
problemet. d. Du må ikke viderefremleje den lånte landsbybus. 

4a. Det er vigtigt at den der er anført som låner af bussen 
stemmer med det anførte 
kørekortnummer. Kun den anførte låner må føre bussen. Føreren 
skal være en del af selskabet. 

Hvor er bussen: 

Bussen står parkeret ved Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej 10, 
Kværs, hvor den skal afhentes og 
afleveres. 

Hvordan gør jeg: 

a. Bussen kan bookes online på www.kvaers-sogn.dk, hvor du i en kalender kan se hvornår bussen er 
ledig/optaget. Hvis bussen er ledig kan du booke den ønskede 
tid i kalenderen, fra dato og tidspunkt til 
dato og tidspunkt. b. Du skal ligeledes oplyse navn, adresse, 
telefonnummer og kørekortnummer. c. 
Har du ikke mulighed for at foretage den elektroniske booking 
kan man kontakte telefonnr. 42 30 76 40 
for booking. 

Udlevering af nøgle: 

a. Har du booket bussen i skolens åbningstid udleveres nøglen 
på skolen. b. Har du booket bussen 
uden for skolens åbningstid (6,30-17.00) får man en kode og 
nøglen kan afhentes i en nøgleboks ved 
skolens indgang (boksen åbnes med den udleverede kode). 

b. Har du booket uden for skolens åbningstid, og ikke modtaget en kode til nøgleboksen, senest en 
time før afhentning af køretøjet, skal man ringe til skolen på tlf.: 42307640 

Aflevering af nøgle og bus: 

a. Bussen afleveres ved Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej 10, 
Kværs og nøglen lægges tilbage i 
nøgleboksen ved skolens indgang – se mærket: ”aflevering af 
nøgler”. b. Bussen skal afleveres 
rengjort, evt. vasket ude og inde. Ligeledes skal den være 
fuldt optanket. Det accepteres dog, at der 
mangler max. 1 ltr. for kørsel fra nærmeste tank. 

Kørebog: 



I bussen forefindes der en kørebog, der skal udfyldes med køreturens formål, hvor mange passagerer 
der er blevet befordret og antal kørte kilometer (ifølge bilens kilometertæller). 

Hvad kan man bruge bussen til: 

Bussen kan bruges til alle former for personbefordring, 
familie, venner, naboer, foreninger, skole, 
børnehave m.m. 


Forsikringsbetingelser for Landsbybus: 

Hvornår dækker forsikringerne? Forsikringerne dækker, når 
køretøjet føres af en registreret fører med 
kørekort. Forsikringen dækker ikke ved manglende overholdelse 
af de generelle lejebetingelser. 

Hvor dækker forsikringerne? Forsikringerne dækker ved kørsel i Danmark, Norge, Sverige Tyskland og 
resten af Europa, eksklusiv de tidligere østlande. 

Hvad dækker forsikringerne? 

Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker 
ansvar for skade på personer og 
genstande, som køretøjet forårsager. 

Skadesforsikring Skadesforsikringen dækker reparation eller 
erstatning af køretøjet i tilfælde af skade 
(dog ikke hvis skaden skyldes tyveri eller forsøg på tyveri). 

Tyveriforsikring Tyveriforsikringen dækker alle omkostninger i forbindelse med tyveri eller forsøg på 
tyveri af køretøjet. 

Glasforsikring Glasforsikringen dækker udskiftning eller 
reparation af køretøjets udvendige ruder (inkl. 
soltag) i tilfælde af skade som følge af en pludselig og 
uforudsete hændelse. 

Dækforsikring Dækforsikringen dækker reparation eller 
udskiftning af køretøjets dæk i tilfælde af skade 
på dækket. Forsikringen dækker personbiler, minibusser og 
varevogne under 3,5 ton. 

Personulykkesforsikring Personulykkesforsikringen dækker fører og passagerer i tilfælde af invaliditet 
eller død som følge af en ulykke, der opstår, mens personerne 
befinder sig i køretøjet. 
Forsikringssummer: Ved død: kr. 120.000 Ved 100% invaliditet: 
kr. 1.000.000. Ved tandskade: Efter 
regning 

Bagage- og godsforsikring Bagage- og godsforsikringen dækker 
ved skade på egen bagage og gods, 
der tilhører andre, forårsaget af trafikuheld og ved tyveri fra aflåst bagage-/lastrum. Forsikringssum: kr. 
30.000, dog maks kr. 10.000 pr enkelt genstand. 

Forsikringen dækker ikke særligt udstyr og indbo som f.eks. 
kamera, computer, videoudstyr, smykker, 
mobiltelefon, pelse, antikviteter, kunstsamlinger og kontanter. 

Indelåst nøgleforsikringen dækker udgifter til åbning af 
køretøjet, hvis nøglen er blevet låst inde i bilen. 



Fejltankningsforsikring Fejltankningsforsikringen dækker udgifter til tømning og reparation som følge af 
tankning med forkert brændstof. 

Assistanceforsikring Assistanceforsikringen dækker udgifter 
efter bjærgning/assistance i tilfælde af 
ulykken uden skade på køretøjet. 

Kabineskadesforsikring Kabineskadesforsikringen dækker udgifter til reparation af skade som følge af 
en pludselig og uforudset hændelse. Forsikringen dækker ikke 
skader forårsaget af rygning eller anden 
brandskade og skader forsaget af dyr. 

Forsikringsselskab Forsikringsselskabet bag ovennævnte 
forsikringer er Tryg Forsikring A/S (org. nr. 
989 563 521), Folke Bernadottes vej 50, Postboks 77070, 5020 
Bergen, Norge. Forsikringstageren er 
lejeren. Tryg Forsikring tilbyder og leverer forsikringerne,
 mens Avis blot er formidler. 

Vigtigt! Bemærk at du ved at klikke videre til bookingkalenderen, bekræfter at have læst og accepteret 
ovennævnte betingelser og forsikringsbetingelser for 
lån af Landsbybussen. 

 

 

 

Booking.

 

 

 

 

 

4 tanker om "Landsbybus"

 1. Thomas iversen

  Mojn.
  Jeg har en regning på en lapning af højre forhjul , på Lin tur til Bornholm.
  Dækker forsikringen den?
  Iøvrigt har dæktrykslampen lyst hele tiden, på trods af ok dæktryk.
  Hilsen
  Thomas
  40161279

 2. Maria

  Hej, kan man komme i kontakt med en, som har med bilen at gøre??

  Vi har haft bilen lånt, men ikke noteret, hvor mange km tælleren stod på inden vi brugte den og vil gerne have afregnet, men ved ikke for hvor mange km der skal betales.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *