Referater fra møder i landsbyråd 2020

Januar

Referat: 9-1

Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning af referat fra den 11.12.2019/ OK

Pkt. 2.       Iværksætterkøkken.

Opstartsmøde med Pro-vins 8.1/møde med Iværksætterservice 14.1.                          Arbejdet med at skaffe økonomi til byggeprojektet er sat i gang, der er udarbejdet en plan af Pro-vins, (Ditte og Sille) Der er nedsat en styregruppe som består af Svenja Carstensen, Louise Jacobsen, Jens Aage Holm, Hardy Johansen og Niels Peter Nielsen. Der ud over deltager Åse Ferräo og Carl Erik Maae som facilitatorer.

Pkt. 3             Opsætning af pakkeboks

Placering af pakkeboksen blev diskuteret og der var enighed om at Carsten fra SwipBox og Niels Peter i samarbejde vælger et af de forslåede steder.

Pkt. 4.            Cykeltrailer-bookingkalender/skilt til trailer / afventer

Pkt. 5.                 Fuglekasseprojekt –

Bodil har kontakt til skolen omkring et fælles projekt og afventer svar fra Jonas som er ny lærer på skolen. (afventer)

Pkt. 6.                 Blomsterfrø – indkøb – muligheder, NP medtager dette til Græsklipperlauget

Pkt. 7.            Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes den 26.2. 2020 kl. 19.00 i Multihallen.

Jan Rasmussen fra Syd og Sønderjyllands politi vil komme og fortælle om

Bo trygt i Sønderborg kommune.

                      Annoncering og flyer?

Hallen er bestilt/aftalt med Hans Lenger

Rene udarbejder oplæg til flyver og annonce

Pkt. 8.            Nyt fra Webmasteren / fraværende

 

Pkt. 9.            Nyt fra kassereren.

Konto til græsklipperlauget / er oprettet og får egen MobilePay nummer. Der indestår p.t. kr. 5.000 på kontoen.

 

Pkt. 10           Min Landsby App-skal vi sammen med andre foreninger købe Appen?

Alternativ kan vælges InfoLand Appen, som p.t. er under fornyelse. Appen kører sammen med InfoLand hjemmesiden /www.Kvaers-Sogn.dk, som vi har gratis gennem Sønderborg Kommune.

Bestyrelsen var enige om at anbefale InfoLand til de andre foreninger i KTS.

 

Pkt. 11           Hvordan skaffer vi nye til bestyrelsen

Superflot ”løbeseddel” fremstillet af Rene

Der arbejdes videre med at finde flere som kan hjælpe

 

Pkt. 12           Nedlæggelse/ændring af sti i Kværs.

Hans Jørgen og NP er inviteret til møde d. 17.1. med By og Landskab

 

Pkt. 13           Landsbyrådets deltagelse i genforeningsfesten 2020

Menighedsrådet beder os om at være behjælpelig med at fremskaffe valgplakater fra afstemningen, Hardy tager denne opgave.

Ellers ingen deltagelse.

 

Eventuelt        

 

Hans Jørgen efterlyser en overtagelse af ren- og vedligeholdelse af arealet med stenparken.

NP deltager i et møde mandag d. 13.1. for at skabe interesse for at afholde et ”blafferræs” i forbindelse med genforeningen. Tanken er at der laves en konkurrence, hvor man blaffer mellem de tyske Mitfahr Banke og vore kør- med-bænke (et grænseoverskridende projekt)

 NP deltager i et møde d.16.1.for planlægning af ”Kom hinanden Ved” projektet, hvortil Landsbyforum/Mubilitetsforeningen søgte og fik kr. 440.500,-

                              Næste møde onsdag 5. februar2020.kl.19.00                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ref. NP