Referat fra bestyrelsesmøde 2018

Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom.                      

Dato:  

Onsdag d.4.4.2018

 

Mødested:  

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede
Mødet er åbent, alle er velkomne
Afbud fra: Lilian Jensen

 

Referat:

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning fra referat fra den 7.3.  – OK

Pkt. 2.                Udvikling af en ny landsby ved Kværs.

 • Ansøgning for tilskud fra Landdistriktsmidler er sendt. (Vi afventer Resultat)

Punkt 2-3-4 – disse projekter er samlet komme til at hedde 3 i 1 projektet

 • Hvordan ”sælger ” vi landsbyen (mentorer?) – Ideer var om der skulle være noget i form af ambassadører – FB opslag – relevante instituioner/uddannelsessteder og lignende.
 • Besøg hos Soleng på Broagerland – skal vi besøge andre landsbyer? – Der blev på mødet besluttet at vente til senere på foråret med at besøge stedet, så vi bedre kunne se og fornemme stedet i aktivitet, i forhold til arbejde og produktion på gården. Om der skal besøges flere steder, har vi ikke taget nogen fast beslutning om endnu.

 

Pkt. 3.                Iværksætter projekt i lokalområdet.

 • Alle håndværkertilbud er i hus – Åse arbejder – Vi afventer svar fra Åse som er ved at få nogle ting på plads i forhold til projektet.

 

Pkt. 4.                 Tilflytterhus.

 • Kan vi lave en mentorordning? – Når dette projekt er klar, er det vigtig at finde match familier/personer , der har lyst til at inddrage tilflytterne i lokalsamfundet. Det er noget vi vil arbejde videre ud fra, efterhånden som huset og de detaljer omkring dette, er på plads.

 

 

Pkt. 5.                 Færdiggørelse af ny udviklingsplan. – Udviklingsplanen er lavet, men der skal måske nok tilføjes noget, da der hele tiden er nye ting i støbeskeen.

 

Pkt. 6.                 ”Baglandet” – udsigten til levende landsbyer.

 • Projektet kører med Kværs Idrætsfriskole – Vi lader skolen om at køre dette projekt og er spændte på resultatet.

 

Pkt. 7.                 Invitation fra Sønderborg Forsyning

 • Affaldsplan 2018-2030
 • Jens Aage og Christian deltog – hvordan gik det?

Til mødet hørte de om planen, hvor noget måske skulle være klar i 2020 og andre ting senere. Bl.a. om opdeling og bedre sortering af vores køkkenaffald,  som så evt. kunne bruges til opvarmning . Generelt tanken om at genbruge meget af vores affald. . Der vil blive holdt flere møder.

 

Pkt. 8.                 Rengøringsdag d. 18.4. kl. 12-14 – I samarbejde med skolen og forhåbentlig en masse frivillige vil vi igen i år tage ud i området og samle affald. Der vil bagefter serveret pølser ( som Gråsten Fjerkræ har været så venlige at sponsorere en del af) samt saft til alle.

Pkt. 9.                 Skift af kasserer

 • Hvordan går det med bankkontoen – Den nye kasserer oplyser, han mangler at få  nogle papirer fra den tidligere formand, før de sidste godkendelse fra banken er på plads. Dette forventer vi sker inden for kort tid.

 

Pkt. 10.              Den gamle Mølle i Kværs

Snak om forespørgsel fra Gert Conradsen – hvordan hjælper vi med at finde slægtninge m.m.

– Gert Conradsen måtte meddele personen at han ikke kunne hjælpe da det er så langt tilbage at der ikke er registreret noget i lokalarkiver. Men måtte henvise til landarkivet og folketællinger.

Gert har også  af en borger i området fået nogle spændende dokumenter som er meget gamle. De er skrevet på tysk med gotisk skrift. Et omfattende arbejde som han udtrykte det. Han havde dog fået oversat et af dokumenterne fra ca. 1717 under Frederik 4. tid. Noget meget spændende historie fra området heromkring.

Pkt. 11.

Igangværende sager:

 • Nyt om fælles aktivitetskalender og KTS hjemmeside -Jens Aage er i fuld gang med vores hjemmeside. der er en del der er forældet og en hel del nyt der skal tilføjes. Men det skal nok blive godt, er vi sikker på.

 

 

 

 • Hastigheder på Felstedvej – Bodil oplyser der ikke er sket meget, trods gentagne henvendelser til Projekt og Anlæg i Sønderborg Kommune. Der ønskes plads til cyklister på strækningen som er meget trafikeret.
 • Udvalg for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. – Der er valgt 7 repræsentanter fra Landsbyrådene og 5 politikere. Der holdes møde i Maj måned igen.
 • Besøg af Åse Nygård – nedrivning af huse
 • Cykelture – Hardy og Christian får udarbejdet nogle cykelture i området, som arrangeres her i foråret

 

Pkt. 11               Eventuelt         – Bodil gjorde opmærksom på at bænkene i Snurom skulle efterspændes, da de var  meget løse i det.

– Der var også forslag fra Bodil om vi måske skulle have et projekt i gang, hvor vi inddrager naturen i vores udviklingsplan. Måske sammen med skolen i form af fuglekasser. Eller måske der er nogle borgere i området som har nogle gode ideer og gerne vil være med til det.

– Torsdag den 5/4 var Niels P. og Anette med til Landsby Topmøde i Svenstrup. KTS havde søgt om at blive Årets Landsby i Sønderborg Kommune.  Vi fik desværre ikke titlen med hjem, men det gjorde BIB (Brunsnæs- Iller-Busholm). Tillykke til dem. Vi prøver da igen næste år.

 

Næste møde – tirsdag d. 8. maj 2018.

 

 

Til mødet får vi besøg af Anders Brandt, som gerne vil fortælle om Sønderborg Fællesfond

Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom.    

                  

Dato:  

Onsdag d.7.3.201

Mødested  

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede
Mødet er åbent, alle er velkomne
Afbud fra: Lilian, Bodil, Per, Hardy og Allan

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 07-03-2018

 Dagsorden:

 

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning fra referat fra den 5.2. OK

Pkt. 2.                Udvikling af en ny landsby ved Kværs

 • Opfølgning Kommunen har lavet en screening af det disponerede område. Der har været nogle bemærkninger fra Naturstyrelsen, men ikke noget der påvirker projektet. Så nu er næste punkt at skaffe økonomi til en masterplan, som skal udarbejdes. Det er vi i fuld gang med.

 

Pkt. 3.                Iværksætter projekt i lokalområdet

 • Opfølgning Planen er at der skal være Iværksætterkøkken indenfor fødevarer dvs. bageri, mad evt. fremstilling af slik m.m. Vi mangler nogle detaljer for økonomi i forbindelse med ombygningen af gymnastiksalen på Den gamle skole/børnehave i Tørsbøl. Men der er allerede mulige investorer ind over. Forventet opstart til efteråret, hvis alt går efter planen.

Pkt. 4.                 ”Baglandet” – udsigten til levende landsbyer.

 • Orientering om Baglandet.TV v/Jeppe Søe Der har været et møde med Jeppe Søe, hvor Louise Jeffers Jacobsen , Peter Boyford fra Kværs Idræts friskole deltog sammen med Niels P Nielsen og Hans J Bollman fra Landsbyrådet.
 • Samarbejde med Kværs Idrætsfriskole På mødet meldte overstående fra skolen sig til at lave en video sammen med børnene om området som vil blive uploadet til Baglandet og vores hjemmeside. Et spændende projekt vi glæder os til at se resultatet af.

Pkt. 5.                 Generalforsamling i Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom onsdag den 28.02.2018 kl. 18.30 i Multihallen, Kværs.

Hvordan gik det?

Der var generel tilfredshed med arrangementet

Konstituering

 • Ny Bestyrelse er følgende:
 • Formand Niels P Nielsen,  Næstformand Hans Jørgen Bollman, Kasserer Birger Wraae, Sekretær Anette Ebbesen, Webmaster Jens Aage Holm, Revisorer Inge Nielsen og  Palle Møller Revisor suppleant Hans P Brunsgaard,
 • Medlemmer: Lilian Jensen, Gerd Conradsen, Hardy Johansen, Christian Thaysen, Allan Bjerregaard og Bodil Brunsgaard
 • Suppleant: Ove Lauridsen

Vi siger Mange Tak til Per for alt det arbejde du har lagt i foreningen og velkommen til de nye medlemmer.

Pkt. 6                  Invitation fra Sønderborg Forsyning

 • Affaldsplan 2018-2030 Der er kommet en invitation til møde om den fremtidige affaldsplan for Sønderborg Kommune. Jens Aage Holm, Christian Thaysen og Niels P Nielsen deltager i dette møde.

Pkt. 7                  Igangværende sager:

 • Fælles aktivitetskalender for lokalområdet (log på: kvaers-sogn.dk) Jens Holm skal have nyt log in til siden.
 • Oversigten ved udkørslen Højtoft-Buskmosevej. Efter flere møder er det blevet besluttet at ændre udkørslen lidt mod øst (retning Ravnsbjerg) og samtidig lave fartdæmper for cyklisterne.
 • Hastigheder på Felstedvej Intet nyt i forhold til sidst.
 • Udvalg for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Det udvalg er Niels P Nielsen kommet i

 

Pkt. 8                 Eventuelt          Vi vil tage kontakt til Åse Nygaard angående planen for nedbrydning af udvalgte huse i området.

Anette Ebbesen foreslog der bruges lokale varer som gaver ved foredragsholdere og lignende.

Det blev vedtaget at vi igen ville prøve at få lavet nogle kortere cykelture i foråret.

Den 18. april er der igen indsamling af affald i naturen. Det holdes sammen med skolen fra 12-14 denne dag.

Indkomne forslag fra Svenja ang. Busskur og gadebelysning blev drøftet. Der var enlighed om at kontakte kommunen ang. Gadebelysning af cykelstien mellem Kværsløkke og skolen. Hvad angår busskuret var der enighed om at der p.t. ikke er behov for et sådant skur, da det ikke er offentligt stoppested for busser. Niels Peter svarer Svenja.

 

Næste møde – onsdag d. 4. april 2018

 

Generalforsamling 28-02-2018

 Referat:

 KTS Generalforsamling 28.2.2018

Der var ca.50 fremmødte til Generalforsamlingen Vi startede med fællesspisning. Som bestod af Flæskesteg med alt tilbehør fra Kværs Kro.

Idet formand Lilian Jensen ikke var tilstede, bød næstformand Niels P Nielsen alle velkommen.

Herefter holdt Tyge Mortensen et foredrag om det at bo i en Landsby og hvordan man selv må være med til at skabe noget for at holde liv i landsbyerne. Som eksempel kunne han nævne personerne fra Gutterne på Kutterne, som har været vist på TV.  Nøgleordet er “fællesskab”, som han udtrykte det.

Efter foredraget og en kaffepause kunne man så gå videre til Generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamling:

Hans Jørgen Bollmann blev valgt til ordstyrer og Anette Ebbesen som referent.

Formanden beretning:

Næstformand Niels P. Nielsen aflagde formandsberetningen, da formand Lilian Jensen ikke var til stede. Beretningen blev godkendt.

Kasseres beretning:

Regnskaber fra Landsbyråd, Landsbybus, Græsklipperlaug og Lokalmessen blev fremlagt og godkendt.

Indkomne forslag:

Forslag fra Lilian Jensen om ændring af vedtægterne for valg af revisorer. Dette valg krævede en vedtægtsændring, som igen krævede 2/3 flertal af de fremmødte. Forslaget blev vedtaget.

Valg:

På valg var:

Per Østergaard, Hans Jørgen Bollmann og Christian Thaysen. Per Østergaard ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt Jens Aage Holm og yderligere blev valgt Birger Wraae.

Valg af suppleanter:

På valg var Anette Ebbesen og Ove Lauritzen, begge blev genvalgt

Valg af revisorer:

Palle Møller og Inge M. Nielsen blev valgt til revisorer og Hans Peter Brunsgaard som revisorsuppleant.

Eventuelt:

Et forslag fra Svenja Karstensen Tørsbøl, om ønske om opsætning af et busskur på sydsiden af Avntoftvej og opsætning af gadelys på cykelstien mellem Kværsløkke og Kværs Idrætsfriskole.

Desværre var forslaget blevet overset ved indsendelsen, hvilket næstformanden har undskyldt.

 

 

Formandsberetning for Kværs, Tørsbøl og Snurom Landsbyråd

Afholdt den 28.2.2018

Beretningen er skrevet og på generalforsamlingen fremlagt som en powerpoint med billeder og tekst fremført af næstformand Niels Peter Nielsen, grundet formandens fravær.

 

Landsbyrådet har i det forgangne år haft mange jern i ilden.

Generalforsamlingen 2017 blev afholdt i Kværs Forsamlingshus.

Der var arrangeret fællesisning og foredrag af Kirsten Elley som er født i Kværs og nu er chef for Radio P4 Syd. Ca. 70 borgere mødte frem.

Landsbybussen kører og bliver flittigt benyttet. Landsbybilen har vi været nødsaget til at aflevere, da den ikke brev brugt nok og dermed ikke gav det økonomiske grundlag.

I forbindelse med Landsbybussen har vi afholdt 2 møder. Det første møde i forsamlingshuset ”Tak for turen fest” hvor lokale var inviteret til middag og champagne.

Det næste møde var et nationalt møde for alle i hele DK som har vist interesse for vores projekt. Mødet blev afhold i Kværs Hallernes Multihal.

Vi havde landsbybussen med til Folkemødet på Bornholm og til landsbytræf i Grundfør

Renholdelsesdag afholdt vi i april, sammen med Kværs Idrætsfriskole, børnehaven og dagplejerne. Skolebørnene deltog flittigt og samlede en masse affald langs vejene. Affaldet blev målt og vejet af skolebørnene og dagen sluttede med grill pølser og saftevand.

Bænke, som er fremstillet af Ejgil og Erik er opsat mange steder i området. Vi har forsøgt at opstille dem på de bedste udsigtspunkter. Vi håber at mange vil bruge dem på deres vandreture i vores fine natur.

Lokalmesse. I samarbejde med øvrige foreninger og institutioner i Kværs, Tørsbøl og Snurom afholdt vi d. 30. september en messe i Kværshallerne for at promovere vores lokalsamfund. Messen blev besøgt af ca. 1.000 gæster.

I forbindelse med messen afholdt vi også en bosætningskonference med et panel som bestod af vores borgmester Erik Lauritzen, bosætningskoordinator Tatjana Rohde, en bankmand og en ejendomsmægler. Som ordstyrer havde vi engageret landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg.

I efteråret havde vi en hyggelig dag, hvor vi plantede vi ca. 4000 blomsterløg i offentlige græsarealer. Dagen blev igen afsluttet med hyggeligt samvær. Vi har endvidere plantet 25 æbletræer. Vi håber at forårsblomster og æbletræer vil være med til at forskønne helle Kværs Tørsbøl og Snurom.

I samarbejde med Landsbyforum har vi udarbejdet er kort over cykel- og gangstier/ruter i området. Kortet udgives i et samlet værk for hele kommunen.

 

 

 

I samarbejde med Sønderborg Kommune holdt vi indvielse af den nye cykelsti mellem Kværs og Gråsten. Indvielsestalen blev holdt af Frode Sørensen på parkeringspladsen ved Ravnsbjerg, hvorefter næsten alle cyklede til Degnegårdspladsen i Kværs, hvor der var arrangeret grillpølser m.m.

Græsklipperlauget optager klipning af græsarealer, når tiden er inde. I årets løb har lauget klippet de arealer som ikke længere bliver plejet af kommunen. Medlemmerne samles som regel i klubhuset i Tørsbøl hver tirsdag formiddag til hyggeligt samvær, et rundstykke og en kop kaffe inden det praktiske arbejde.

 

Ny landsbyfællesskab.

En hurtig ide om at bygge en ny landsby har taget en del tid for bestyrelsen. Ideen udviklede sig da Niels Peter på Folkemødet på Bornholm kom i kontakt med Arkitema, et af Danmarks største arkitektfirmaer. Ved et køkkenbordsmøde med Lene og Heidi fra Arkitema blev vi enige om i fællesskab at udarbejde en visionsplan for en ny landsby.

Baggrunden for ideen om landsbyen er at der er lavet nogle analyser som peger på at i år 2030 vil ca. 20% af de nuværende byboere være flyttet på landet. Vi tror ikke at disse nye borgere vil bo i ældre landboliger, men i en mere moderne bolig, med mulighed for fællesskab og dyrkning af egne grøntsager m.m.

Arkitema fik lagt sidste hånd på visionsplanen, som vi præsenterede på lokalmessen i Kværs. Efter forskellige indput fra borgere, kommune m.m. er der blevet lavet en justering af planen. Planen er blevet screenet af Sønderborg kommune uden væsentlige indsigelser. Vi har haft møde med de lodsejere som bliver berørt af planen og har af dem fået lov til at fortsætte arbejdet.

Næste step er at skaffe økonomi til at Arkitema kan udarbejde en masterplan for området.

 

Iværksætterkøkken:

Sønderborg kommune mangler iværksættere og samtidigt arbejder man fra kommunen på at sætte focus på lokale fødevarer. Derfor arbejder vi med planer om at indrette et industrikøkken for iværksættere.

Køkkenet indrettes i gymnastiksalen ved den tidligere børnehave i Tørsbøl. Det indrettes med mulighed for at arbejde med kødvarer, bagning, slik og frugt og grønt.

 

Endelig har vi ideer om et tilflytterhus. Et hus som kan lejes af mennesker som kan prøvebo vores lokalsamfund, måske folk som senere kan blive tilflyttere til vores ny landsbyfælleskab, iværksættere som kommer for at bruge vores iværksætterkøkken eller måske dem der tænker på at købe et at de eksisterende huse som løbende kommer til salg.

Ved at kunne tiltrække byboere og andet godt folk til et sådant hus, hvor man lejer sig ind for en kortere periode, får vi mulighed for at vise dem det gode liv på landet.

Niels Peter

 

 

Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom.                      

Dato:  

Onsdag den 03.01.2018 kl. 19.00 – 21.00

 

Mødested:  

Kværs Idrætsfriskole, Avntoftvej. Kværs

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede
Mødet er åbent, alle er velkomne
Afbud fra: Niels Peter

 

Referat fra møde d. 03.01.18

Dagsorden:

Pkt. 1.                 Godkendelse af dagsorden – evt. opfølgning fra referat fra den 6.december  OK

Pkt. 2.                Udvikling af en ny landsby ved Kværs

 • Opfølgning af diverse møder Der har været positiv møde med lodsejerne. Så der arbejdes videre på planen. Jens Holm har meldt sig til at hjælpe, med det videre arbejde i forbindelse med projektet. Det er vi glade for.
 • Hvordan kommer vi videre Der skal nu laves forskellige undersøgelser, ansøgninger til fonde og en masterplan.

 

Pkt. 3.                Iværksætter projekt i lokalområdet

 • Emnet fra sidste møde – opfølgning Der arbejdes videre med ideen, men pga. ferie har vi ikke hørt nærmere endnu. Vi venter dog svar snarest.

Pkt. 4.                 ”Baglandet” – udsigten til levende landsbyer. Der er ideer til det, men der er ikke noget aktuelt endnu.

Pkt. 5.                 Generalforsamling i Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-Snurom onsdag den 28.02.2018 kl. 18.30 i Multihallen, Kværs.

 • Niels Peter har lavet et oplæg til aftenen. I forbindelse med Generalforsamlingen overvejes det at invitere personer fra Byråd, Landsby Forum og Landdistriktsudvalget. Der arbejdes ligeledes på at få en foredragsholder. Hardy undersøger priser på mad til arrangementet.

Annonceringen af  Generalforsamlingen til aviserne, laves færdig på næste møde.

Pkt. 6.

 

 

 

Pkt. 10.              Igangværende sager:

 • Fælles aktivitetskalender for lokalområdet – Niels Peter/Per Dette møde er blevet flyttet til den 9/1-18.
 • Oversigten ved udkørslen Højtoft-Buskmosevej Der er lavet henvendelse til kommunen. Svaret er, kommunen påregner at lave nogle afmærkninger. Det mener beboerne  ikke løser problemet. Så det videre forløb af sagen, bliver drøftet på beboermødet 9/1- 18.

Pkt. 11.              Eventuelt

Næste møde – onsdag den 7. Februar 2018 kl. 19.00.