Lokal UdviklingsPlan

følgende er udkast ( dec. 2008) til

Udviklingsplan Kværs, Tørsbøl og Snurom

Visitkort

 1. Natur med morænebakker, smeltevandsslette, skove, afgræssede enge, større moseområder og hedearealer med fin lyngbevoksning. 
  1. Området kan byde på kommunens mest varierende naturoplevelser, vi har alt indenfor natur undtagen havet, men dette er dog heller ikke længere væk end 10 min. Der er lavet en fin Landskabsanalyse i 2008 støttet af Sønderborg kommune. Tidligere har geolog Sigurd Hansen beskrevet, at man i en cirkel med med Kværs som centrum kan finde alle jordtyper i Danmark undtagen molér, indenfor 1 km.
 2. Fritidsaktiviteter og multihal
  1. Mange tilbud omkring sportshallen, hvor der er en meget aktiv idrætsforening.
 3. Kirke (selvstændigt sogn)
  1. En velfungerende kirke med ca. 1000 indbyggere
 4. Erhvervsliv (Landbrug, håndværker, unghaner mm.)
  1. Der er mange erhverv i området i forhold til antallet af borgere. Området er et attraktivt område for nye erhvervsprojekter, fordi der er kort afstand til hhv. Sønderborg, Åbenrå og grænseområdet. Udover Landbruget er de erhvervsdrivende karakteriseret ved at have kunder, der rækker langt ud over lokalområdet og derfor ikke så afhængige af udviklingen lokalt.    
 5. Sammenhold (Stor energi og vilje)
  1. Foreningslivet i området er meget udbygget i området og arbejdet præges af mange, der gerne vil gøre en indsats for fællesskabet.  
 6. Tilflytning
  1. Når ejendomme kommer til salg er det relativt hurtigt, at finde en ny køber. Området er kendt for de mange muligheder. 
 7. Kværs og Tørsbøl Frivillige brandværn
  1. Mange aktive, der bidrager til at holde de stolte traditioner i live og samtidig yder et professionelt beredskab i området.
 8. Skolen i Kværs har børn fra 0. til 6. klasse.
  1. Som noget særlig er der altid stor forældre opbakning til aktiviteter på skolen,
  2. Skolen har gennem mange år haft fokus på sundhed og har for 7 år i træk modtaget kommunens ”Grønne flag”
 9. Gadekæret
  1. Et stort projekt, der samler unge og ældre i fællesskab omkring faciliteter ved skolen, børnehaven, idrætshal og ny multihal. 
 10. Kulturelle aktiviteter
  1. Sport i meget attraktive faciliteter, musik på ”Den lokale scene i Kværs”, kunstudstillinger med mange udstillere, og dilettant, der har over 500 solgte billetter hvert år, ny meget stor ridehal, 

 

 

Vision: Sikre at området forbliver attraktivt og synligt.

 

Den overordnede vision er, at holde liv i de foreninger og mursten, der allerede er meget aktive og funktionelle i området. På nuværende tidspunkt er der mange ildsjæle, der gør en stor indsats. For at dette også er tilfældet om 5-10 år skal der ”indfanges” nye aktive som vil deltage i foreningslivet i fremtiden. På det funktionelle plan ønskes cykelsti mellem Kværs og Snurom og mellem Kværs og Gråsten. Der ønskes flere byggegrunde til salg. Byggeaktivitet i området er med til at bevare et positivt image og sikre grundlaget for Børne-universet Gadekæret.

 

Elementer, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen:

 1. Liv i eksisterende mursten/foreninger (Sikre eksisterende foreninger deres midler)
  1. Positiv omtale af de aktiviteter foreningerne arrangerer
  2. Undgå konkurrence foreningerne imellem
  3. Aktiv opbakning at arrangementer
 2. Erhvervs livet skal styrkes (både eksisterende og nye)
  1. Sikre gode etableringsmuligheder
  2. Mulighed for udvidelse af erhverv
 3. Tilkørsel ved motorvejen i begge retninger
  1. Sikre at Kværs/Tørsbøl forbliver centrum i Sønderborg Kommune og Landsdelen i det hele taget
  2. Medvirkende til aktiviteter og udviklingsmuligheder
 4. Central beliggenhed (Centrum i Sønderjylland)
  1. Kværs kan profilere sig på at ligge i centrum Sønderborg, Aabenraa Flensborg
 5. Skole skal bevares (Kvalitet)
  1. Sørge for at tilflyttere og borgere være Kværs skole som skole for deres børn
  2. Klubaktiviteter til unge
 6. Kirken og sognet skal bevares som selvstændig
  1. Synliggøre at der er brug for sognepræsten mere end 50 %
  2. Søge at profilere kirken og gøre den mere synlig
 7. Gode bus forbindelser til Sønderborg og Aabenraa
  1. Offentlig transport (Tog og bus)
  2. Analyse af behovet for kollektiv trafik i området
  3. Tilpasse eller anvende alternative kollektive former for transport
 8. Byggegrunde skal frem i LYSET, (Arealer til byggegrunde)
  1. Fremstød for at bygge i lokalområdet
  2. Fremvisning på lokal hjemmeside.
 9. Gøre noget aktivet for at skabe sammenhæng mellem de tre byer
  1. mere bebyggelse mellem de to byer
  2. Udvisket grænsen mellem Kværs og Tørsbøl
 10. Kværs plantage (Stier, aktivt brug af plantagen)
  1. Markedsføring af området (Som rekreativt område for Sønderborg)
  2. Mere brug af naturen og flere oplysninger om naturen i lokalområdet
 11. Hvordan får vi aktiveret nytilflyttere
  1. ”Besøgsvenner”
  2. Mentorordninger for tilflyttere
  3. Velkomstpakker
  4. Særlige invitationer til arrangementer
 12. Attraktivt for børnefamilier (Skolevej fra Snurom, ældreboliger)
  1. Børnepasningsmuligheder udover institutionen
 13. Gadekær (Centrum for andre aktiviteter)
  1. Projektbeskrivelsen beskriver nogle af de tænkte aktiviteter
  2. Arbejdsgrupper nedsat til yderligere beskrivelser
 14. Dagpleje ønskes bevaret
  1. Sikre at der er pasningsmuligheder – dagpleje i Kværs området
  2. Børneuniverset med mulighed for bufferfunktion for dagplejen
  3. Udvidede muligheder for børnepasning
 15. Bedre stisystem mellem byerne.
  1. til brug for cyklister og forgængere
 16. Kværs med opland som en del af det kulturelle fyrtårn (Den vestlige port til Sønderborg kommune).
  1. Stor aktivitet på den lokale scene, der er en del at et kulturelt netværk, der er grænseoverskridende

 

En indeling af udviklingsplanen i overskrifter

 

1.       KIRKEN:

·        Liv i eksisterende mursten/foreninger

·        Kirken og sognet skal bevares

·        Aktivering af tilflyttere

 

2.       SKOLEN OG INSTITUTIONERNE:

·        Liv i eksisterende mursten,

·        Skolen skal bevares,

·        Attraktivt for børnefamilier,

·        Gadekæret ,

·        Bevar Dagplejen

·        Aktivering af tilflyttere

 

3.       INFRASTRUKTUR OG LOGISTIK:

·        Styrke erhvervslivet,

·        Til- og frakørsel til motorvejen.

·        Gode forbindelser til Åbenrå, Sønderborg, Gråsten o.l.,

·        Styrke sammenhænget mellem de tre landsbyer

·        Offentlig transport

·        Markedsføring.,              

·        Kværs med opland skal medregnes i det kulturelle fyrtårn

 

4.       LANDSKABSPLAN:

·        Kværs Plantage

·        Mere aktiv anvendelse af naturen

·        Mere information om naturen i lokalområdet

 

5.       ERHVERV OG INDUSTRI:

·        Styrke erhvervslivet

 

6.       BEBOELSE OG BYGGERI:

·        Byggegrunde frem i lyset

·        Bebyggelse mellem Kværs og Tørsbøl

·        Stisystemer og transportmuligheder

 

7.       KULTUR OG FRITID:

·        Kulturelle aktiviteter

·        Reklame for aktiviteter

·        Markedsføring af området

·        Gadekæret for alle aldre

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *