Forfatterarkiv: Jens Aage Holm

HUSK !!!!

Den 10. april  kl. 12.00 – 14.00 er der ren dag

Sammen med Kværs Idrætsfriskole samler vi affald i byen.

Mød talstærkt op og hjælp børnene.

Vi mødes ved skolen kl.12.00 og slutter med pølser og vand kl. 14.00

Generalforsamling 2018

Den 20.februar afholdtes landsbyrådets årlige generalforsamling i multihallen i Kværs.

Læs referatet her  Referat fra møder i Landsbyråd 2019

se hele formandens beretning herunder:

Formandsberetning:

Efter generalforsamlingen 2018 blev jeg valgt som formand efter Lilian Jensen, som flyttede fra byen.

Lilian havde det sidste år af hendes formandsperiode lagt et stort arbejde i vores lokale udviklingsplan. Der blev afholdt møder med alle foreninger, institutioner, virksomheder og landbruget.

Udviklingsplanen som kan ses på landsbyrådets hjemmeside www.kvaers-sogn.dk. er revideret efter disse møder.

Der har i årets løb været mange aktiviteter: Læs resten

Generalforsamling

Kom og mød Stephanie Lose i Kværs

Onsdag den 20. februar 2019.

”Stephanie Lose, der både er formand for Region Syddanmark og Danske Regioner vil fortælle om sit syn på regionernes berettigelse og hvilke aktuelle tiltag, der arbejdes med i Region Syddanmark.”

 

 

 

Borgermøde med fællesspisning og foredrag af Stephanie Lose

Efterfølgende generalforsamling.

 

Onsdag d. 20. februar 2019.  i Multihallen, Avntoftvej 12, Kværs.

Program:

  • Kl. 18.30 Fællesspisning, inkl. Kaffe – 80 kr.
  • Medbring selv service (flad tallerken, kniv og gaffel)

Tilmelding til spisning er nødvendig senest d. 14.2.  til:

Hans Jørgen Bollmann mail:  bollmann@bbsyd.dk

Hardy Johansen mail:             wgh@bbsyd.dk                   Tlf. 20234230

Niels Peter Nielsen mail:       ingeniels@kgnielsen.dk     Tlf. 25113800

  • Kl. 19.30 Foredrag af Stephanie Lose
  • Kl. 20.30 kaffe – 20 kr.
  • Kl. 20.45 generalforsamling i Kværs Tørsbøl og Snurom Landsbyråd

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være formand Niels Peter Nielsen i hænde senest d. 12.2., gerne på mail:  ingeniels@kgnielsen.dk

 

Cykelstien 2. etape Buskmosevej

På mandag den 21. januar er der borgermøde om sidste del af cykelstien mellem Kværs og Rinkenæs

kl. 17 i Benniksgaards anneks. Kom og se, hvor stien foreslås placeret. Kommunens er vært ved en sandwich og kaffe/te/øl/vand.

Buskmose 2. etape

På vegne af Projekt & Anlæg viderebringer vi nyheden om, at der arrangeres borgermøde omkring cykelstien ”Buskmosevej 2. etape” den 21. januar 2019 kl. 17-19 et sted i jeres lokalområde.  Husk at sætte kryds i kalenderen og mød talstærkt op?