Forfatterarkiv: Jens Aage Holm

Så er cykelsæsonen slut for i år.

stor tak til Hardy og Christian for at lave turene.

Vi starter igen op til foråret.

HUSK !!!

Den 18. april  kl. 12.00 – 14.00 er der ren dag

hvor vi sammen med Kværs Idrætsfriskole samler affald i byen.

Vi mødes ved skolen kl.12.00 og slutter med pølser og vand kl. 14.00

Lokal udviklingsplan

 

Kværs – Tørsbøl – Snurom

Lokal Udviklingsplan

Revideret 2017

Udviklingsplan Kværs, Tørsbøl og Snurom

Visitkort

  • Området kan byde på kommunens mest varierende naturoplevelser, vi har alt indenfor natur undtagen havet, men dette er dog heller ikke længere væk end 10 min. Der er lavet en fin Landskabsanalyse i 2008 støttet af Sønderborg kommune. Tidligere har geolog Sigurd Hansen beskrevet, at man i en cirkel med indenfor 1 km med Kværs som centrum kan finde alle jordtyper i Danmark undtagen molér, Natur med morænebakker, smeltevandsslette, skove, enge, større moseområder og hedearealer med fin lyngbevoksning.
  • Fritidsaktiviteter med idrætshal, multihal, fitnesscenter, tennisbaner, multibane og boldbaner. Mange tilbud omkring sportshallerne, hvor der er en meget aktiv idrætsforening.
  • Kirke (selvstændigt sogn)

En velfungerende kirke med ca. 1000 indbyggere Læs resten